Jeugdigen geven visie over het belang van normen en waarden voor welvaart en welzijn in Suriname – Deel 3

Op Wereld Waarden Dag 2022, donderdag 20 oktober, vond de bekendmaking plaats van de winnaars en prijsuitreiking van de Jeugdschrijfwedstrijd georganiseerd door Stichting Wi Tru Sranan (Stichting voor Nationale Eenheid, Waarden en Normen). De jeugdigen in de categorie 8-12 jaar, 13-17 jaar en 18-25 jaar, moesten in maximaal 200 woorden een visie schrijven met als titel: Waarom normen en waarden belangrijk zijn voor welzijn en welvaart in Suriname.

In de twee voorgaande delen is de visie van de jeugdigen in de categorie 8-12 jaar en 13-17 jaar belicht. In het laatste deel komen de jeugdigen in de categorie 18-25 jaar aan de beurt. De winnaars in deze categorie zijn Guillaume Mak, Rogandie Resomardono en Suraksha Hindori. 

Guillaume Mak, 1e prijswinnaar:

Mijn visie op de vraag ‘Waarom waarden en normen belangrijk zijn voor welzijn en welvaart van Suriname’.

Ik vind dat waarden en normen belangrijk zijn voor welzijn en welvaart van Suriname, omdat die een bepaalde sturing kunnen geven aan het land met als resultaat welzijn en welvaart. Het welzijn van een land wordt bepaald door de kwaliteit van het leven in een land. Hoe de economie van het land er uit ziet, zal de welvaart bepalen. De juiste maatschappelijke waarden en normen zullen er zeker voor zorgen dat Suriname een gezonde welzijn en welvaart gaat ervaren, maar dan moeten het volk en de leiders zich eraan houden. Daarom zijn jouw eigen waarden en normen hiervoor super belangrijk, omdat die zullen bepalen hoe jij omgaat met situaties. Want Suriname start eerst bij jou als individu, dan de groep waartoe jij behoort en eventueel de organisatie.  Wij moeten Suriname opbouwen, zelf ontwikkelen door de juiste doelen te stellen, een volk visie ontwikkelen en ons hieraan houden. 

Dit is waarom ik van mening ben dat waarden en normen belangrijk zijn voor welzijn en welvaart van Suriname.

Rogandie Resomardono, 2e prijswinnaar:

Waarden drukt uit wat voor jouw belangrijk is en wordt verder ondersteund door de normen. Normen zijn ongeschreven regels hoe wij ons moeten gedragen of niet. Je norm moet zijn zoals je behandeld wilt worden. Vandaar ik op de eerste plaats liefde voor jezelf belangrijk vind. 

Als je geen liefde hebt voor jezelf is het onmogelijk dat je naasten lief hebt, laat staan voor jouw eigen land. Het belang om te beseffen dat wij Suriname moeten schoonhouden, opbouwen, respecteren en laten bloeien is er dan niet. Mijn hart bloed dat de waarden en normen in mijn land steeds aan het vervagen zijn. Visualiseer eens dat de welzijn en welvaart in Suriname dagelijks zouden stijgen zoals de koers, de prijzen en de criminaliteit. Hoe wondermooi zou dat zijn?

Ons land bevindt zich momenteel in een ongezonde situatie, maar het is nog nooit te laat. Want wat ziek is kan genezen. Verbetering begint bij onszelf als individu. Wees dus een beschaafd voorbeeldfiguur voor de samenleving en vooral de jongeren die naar ons opkijken. Waarden en normen zijn daarom de belangrijkste medicijnen voor een welzijn en welvarend Suriname.

Suraksha Hindori, 3e prijswinnaar:

Waarden zijn denksystemen, idealen of overtuigingen van een groep mensen of van een samenleving.  Normen zijn regels die menselijke waarden beschermen op basis van geloof (innerlijke overtuigingen en drijfveer). Beide zijn belangrijk voor welvaart en welzijn in Suriname.

Scholing (opleiding) en discipline als waarden zullen ontwikkelde mensen opleveren die topfuncties kunnen bekleden. Beleidsmakers kunnen door gezamenlijk overleg komen tot eenheidsvorming. Een samenleving met eenzelfde gedachtengang kan werken aan opbouw en stabiliteit. Dit zal ten gunste komen van de topfunctionarissen zelf en van Suriname. 

Ook religie en culturele achtergrond zijn belangrijk. Ze leren mensen niet alleen respect te hebben voor elkaar, maar leren ook gelijkheid, rechtvaardigheid, dankbaarheid, liefde en assertiviteit. Dit alles is noodzakelijk voor de ontwikkeling van individuen en voor zelfrealisatie. Bij mensen met positieve attitudes kunnen inzichten ontstaan en kan goed en kwaad worden onderscheiden. Een land met weinig criminaliteit trekt buitenlandse ondernemers en investeerders aan. Zo kan er welzijn en welvaart ontstaan.

Verder zijn gezondheid en gewichtscontrole van belang voor welzijn en welvaart. Gezond leven, eten en bewegen voorkomen ziekte en ongemak. Een gezonde samenleving zal hard werken en proberen zichzelf en Suriname op te bouwen.

De Jeugd Schrijfwedstrijd door Stichting Wi Tru Sranan, was gericht op het bevorderen van eenheid, door het stimuleren van collectief gedragen en beleefde waarden en  normen in Suriname via dialoog, educatie en communicatie. 

In een reactie zegt Jean-Pierre Polanen van de stichting tegen Dagblad Suriname: 

“Stichting Wi Tru Sranan is zeer verheugd over de brede steun aan deze schrijfwedstrijd vanuit de samenleving, waaronder de deelnemende jongeren en hun ouders, alsook onze sponsoren en de media. Hieruit blijkt dat velen onze doelen onderschrijven. Wij waren onder de indruk van de ingezonden visies van onze jeugd- de toekomst van Suriname. Wij plannen reeds nieuwe, Innovatieve activiteiten om de bewustwording van het belang van eenheid, waarden en normen te vergroten, en een nieuwe wedstrijd ligt in het verschiet voor 2023.”

(Foto: v.l.n.r.  Guillaume Mak, Rogandie Resomardonoen en Suraksha Hindori)

error: Kopiëren mag niet!