Hof schort aanhouding van Van Trikt en Kromosoeto op

De verdachten Robert-Gray van Trikt en Ginmardo Kromosoeto zijn maandag door het Hof van Justitie verhoord in het kader van het hoger beroep dat door deze verdachten is aangetekend tegen hun veroordeling in eerste aanleg. Van Trikt werd op 31 januari 2022 een gevangenisstraf opgelegd van acht jaar onder aftrek, een geldboete van SRD 500.000 bij niet betaling te vervangen door zestien maanden hechtenis. Kromosoeto werd op diezelfde dag veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar onder aftrek, een geldboete van SRD 150.000 bij niet betaling te vervangen door twaalf maanden gevangenis.

De Hofkamer bestond uit de rechters Anand Charan, Duncan Nanhoe en Subhaas Punwasi, waarbij Charan presideerde. De verdachten werden uitgebreid verhoord door het Hof. Ook de advocaten Irving Kanhai en Chandra Algoe, die Van Trikt bijstand verlenen, stelden vragen waaruit naar voren kwam dat er van valsheid geen sprake was en dat Van Trikt vanwege de uitgebroken paniek over een zogeheten gestolen kasreserve was aangehouden. 

Van Trikt legde geduldig uit dat er nimmer enige kasreserve is gestolen en dat de reserve onder de Centrale Bank is gebracht zoals gebruikelijk is. Van Trikt gaf aan, dat Suriname het enige land is waar de kasreserve bij de commerciële banken was. Ook ten aanzien van de valsheid in geschrifte werden vragen gesteld, waarbij kwam vast te staan dat Van Trikt had gevraagd om een overzicht van de gemiddelde cijfers van de valuta interventie op te maken ten behoeve van de Centrale Bank van de VS en dat dit document een werkdocument was en nimmer ergens formeel is gebruikt. Ook is hieruit geen enkel nadeel ontstaan. Ook kwam naar voren dat er geen gebruik is bij de Centrale Bank om openbare aanbestedingen te houden. Van Trikt werd verweten dat hij zich niet hieraan had gehouden bij het sluiten van contracten van Clairfield, een Belgisch Consultancy kantoor.

Zwak optredend Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM), vertegenwoordigd door mr. Shanta Mahadew, had slechts 1 vraag. Ze wilde weten of  Van Trikt weet dat een Belgische rechter Clairfield heeft veroordeeld om de gelden terug te betalen en dat de contracten die Van Trikt had gesloten nietig zijn verklaard. 

Ook bij het verhoor van Kromosoeto had het OM nauwelijks enige inbreng. Mahadew wilde alleen weten over een persoonlijke girorekening van Kromosoeto. Dit stuitte op een ernstig protest van advocaat Benito Pick, die Kromosoeto bijstaat. Hij wees erop dat de kwestie van de girorekening in een andere zaak aan de orde is en dat de verdachte alleen verhoord kan worden op basis van de tenlastelegging. Het Hof ging mee met Pick en werd deze vraag van het OM niet toegestaan.

Na de verhoren bepaalde de fungerend president dat op 9 januari 2023 het requisitoir zal volgen. Op 5 december worden Farahnaz Hausil en Ashwien Angnoe verhoord en zal het OM simultaan tegen alle 4 verdachten rekwireren op 9 januari 2023.

De advocaten vroegen zeer gemotiveerd om de verdachten voorlopig in vrijheid te stellen, waarbij werd gewezen op de manco’s in het vonnis in eerste aanleg. Een zwak optredend OM stelde dat de ernstige bezwaren nog overeind staan en dat de samenleving en de staat Suriname schade hebben opgelopen, zonder deze nadere te specificeren.

Advocaat Algoe ergerde zich aan het feit, dat het OM zich zo in het vage uitdrukte en niet in staat was aan te geven waaruit de ernstige bezwaren bestaan en vooral waaruit de schade bestond. Ook Pick en Kanhai lieten zich niet onbetuigd. Verrassend genoeg persisteerde het OM in haar 2e beurt en ging op geen enkele wijze in op de vele argumenten van de advocaten. 

Het Hof schorste de zitting voor beraadslaging en wees het verzoek van de advocaten toe onder de voorwaarde dat de verdachten niet zullen vluchten, op elke zitting aanwezig zullen zijn en hun paspoorten zullen inleveren.

Van Trikt werd op 6 februari 2020 aangehouden en  heeft dus 2 jaren en 9 maanden in het gevang gezeten. Kromosoeto werd op 13 augustus 2020 aangehouden en heeft bijkans 2 jaren en 3 maanden straf uitgezeten.

error: Kopiëren mag niet!