“Het is heel belangrijk als kinderen lezen”

“Lezen is zeer van belang, het is eigenlijk het hoogste punt waarin je goed moet zijn”, zeggen drie leerkrachten tijdens een gesprek tegenover Dagblad Suriname als gesproken wordt over het belang van lezen door kinderen.

“Maar, dat wordt niet zo vaak meer gedaan. Dat wordt gemerkt bij enkele kinderen die nu in de tweede klas en zelfs derde en vierde klas zitten”, zegt een leerkracht. “Enkele kinderen hebben daardoor moeite met enkele leerstoffen en dan moeten wij daarbij vaak herhalen. Dat betekent weer een achterstand als er bijvoorbeeld twee klassen zijn van de tweede en de ene moet dan voor enkele kinderen weer herhalen, dan gaat het niet werken. Beide leerkrachten gaan op een lijn moeten zijn met de leerstoffen, ingeval iets gebeurt gaat de ander daarbij moeten kunnen invallen en de lessen normaal verzorgen, maar nu is het heel moeilijk. Dus het is heel belangrijk als de kinderen lezen, blijven lezen en oefenen. “

Enkele kinderen, in de leeftijdsklasse tussen 7 en 20 jaar zeggen, dat zij niet zo vaak lezen of er niet veel meer van houden. Lezen wordt gedaan pas als de juf het zegt of als er oefeningen gedaan moeten worden voor de klas.

Zoë, die negen jaar is, geeft aan dat zij vaak genoeg met haar telefoon bezig is. Na school doet zij haar schoolwerk en is zij daarna twee uurtjes aan haar telefoon. Lezen doet zij pas als de leerkrachten haar een opdracht geven.

Sophie, die schoolgaande is en werkt, geeft aan dat zij af en toe nog leest, in het bijzonder de verhalen van vroeger waaronder Ba Anansi, “dat waren leuke tijden”. “Je had nog zoveel activiteiten rond dat verhaal en leuke dingen die kinderen motiveerden  leuke dingen te doen en het belangrijkste te lezen. Dat is in jaren niet meer gedaan, nu is alles telefoon. Dat zie je ook bij de jongere generatie. Het zou beter zijn de dingen van vroeger terug te brengen waaronder de educatieve spelletjes en bezigheden, over het algemeen dingen die met lezen of een verhaal te maken hadden. Het is misschien niet belangrijk voor velen, maar gaat toch de belangrijke zaken naar boven brengen”, zegt Sophie.  

TM

error: Kopiëren mag niet!