Suriname speelt op VN-Klimaattop COP27 weer cd met kras af

Een delegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi is in Egypte om deel te nemen aan de 27e Klimaattop van de Verenigde Naties, COP27, maandag 7 en dinsdag 8 november. Op deze klimaattop worden afgevaardigden uit zo’n 200 landen verwacht. COP27 is het vervolg op COP26 (november vorig jaar in Glasgow, Schotland) om actie te ondernemen en de klimaatsituatie aan te pakken. 

Natuurlijk zal de president weer ‘jammeren’ over het feit dat vooral westerse, geïndustrialiseerde, landen maar niet over de brug komen om bosrijke landen, waaronder Suriname, financieel te compenseren voor de opvang van CO2-uitstoot (koolstofdioxide). Daarnaast zal Santokhi ongetwijfeld weer wijzen op de dreiging die uitgaat van klimaatverandering voor het laaggelegen kustgebied van Suriname. Kortom, een oude cd met krassen wordt weer uit een lade getrokken en zal weer worden afgespeeld.

Santokhi liet vlak voor vertrek naar Egypte, zaterdag, via de Communicatie Dienst Suriname (CDS) weten dat deelname van Suriname en de Caribische regio aan COP27 belangrijk is vanwege het regionaal standpunt inzake schadevergoeding voor “loss and damage” als gevolg van klimaatverandering. 

Tja, en dus inderdaad weer die cd met krassen en dat wordt ook duidelijk uit andere uitspraken van de president kort voor vertrek.

Volgens de president is geld gereserveerd voor wat betreft het terugdringen van klimaatverandering en adaptatiemaatregelen. Echter zijn er geen financiën gereserveerd voor vergoeding van schade. “Het is nu tijd dat loss and damage opgenomen wordt in het besluit tijdens COP27 en dat is belangrijk voor de regio”, aldus Santokhi enkele momenten voor vertrek.

“COP27 van cruciaal belang”

Voor vertrek zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) in gesprek met de Communicatiedienst Suriname (CDS), dat deelname van Suriname aan COP27 “van cruciaal belang”is. Het is overigens opmerkelijk dat minister Ramdin hierover spreekt en niet de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu Silvano Tjong-Ahin. Maar, ondertussen weet iedereen dat Ramdin is opgeklommen tot ‘minister van Alles’.

Ramdin: “De klimaatconferentie is enorm belangrijk voor Suriname. Wij hebben ook te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Recentelijk hebben we nog overstromingen gehad in de districten Brokopondo en Para mede als gevolg van extreem hoge regenval.” Minister Ramdin geeft aan dat de erosie van de kustvlakte ook enorme zorgen baart. De klimaattop is ook belangrijk, omdat er specifiek gesproken zal worden over praktische zaken, aldus de minister in bewoordingen waaruit blijkt dat de bewindsman weinig verstand van zaken heeft als het gaat om klimaatverandering en geen werkelijk “praktische zaken” weet te benoemen.

Minister Ramdin liet zich ook kort uit over het Parijs Akkoord van 2015. Daarin zijn beloftes van ontwikkelde landen opgenomen, waaronder compensatie voor de CO2-uitstoot. Volgens Ramdin zal tijdens de bijeenkomst in Egypte serieus gesproken worden over de beloftes gedaan door de geïndustrialiseerde landen.  

Tot slot benadrukt hij in gesprek met de CDS, dat Suriname te maken heeft met kusterosie, mangrove die niet meer groeit en overstromingen, maar dat weten zelfs de man en vrouw in de straat.

Wat hebben regeringen gedaan?

Maar, wat hebben achtereenvolgende regeringen gedaan om die problemen het hoofd te kunnen bieden? Weinig tot niets. Het is een toevallige hydroloog en professor die zelf maar is begonnen met het planten van mangrove in het kustgebied en pas sinds kort eindelijk een beetje erkenning – vooral wereldwijd – begint te krijgen.

Wat heeft de huidige regering gedaan om de juiste kanalen te bewandelen om gecompenseerd te kunnen gaan worden, om gelden te verkrijgen? Weinig tot niets. Men zit, handen onder de billen en wacht tot er ergens vandaan uit zichzelf compensatiegeld gaat binnenstromen. De regering kan lang wachten……, maar de staatskas niet.

COP26

Zoals hiervoor gesteld, was de president ook aanwezig bij COP26 vorig jaar. Ook toen hing hij het bekende compensatie- en klimaatverandering verhaal op. Het staatshoofd stelde toen in zijn toespraak, dat de wereld Suriname moet steunen voor het behoud van haar bos en biodiversiteit. “Landen met laaggelegen kustgebieden, zoals Suriname, behoren tot de meest kwetsbare landen, maar deze landen ontvingen tussen 2016 en 2018 niet meer dan 2% van de wereldwijde klimaatfinanciering. Het medeleven dat in 2015 werd getoond, lijkt verloren te gaan en deze landen, die op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de verwoestende oorzaken van klimaatverandering, worden geconfronteerd met toenemende fiscale en schuldenproblemen, veroorzaakt door klimaatverlies en -schade. Deze landen worden ook geconfronteerd met de financiële en sociale gevolgen van de aanhoudende Covid-19-pandemie”, aldus sprak president Santokhi.

Hij benadrukte toen, dat Suriname, “als een CO2-negatieve natie, er in moeilijke tijden en vele verleidingen tot nu toe in is geslaagd om 93 procent van zijn bosbedekking, zijn brede scala aan ecosystemen en zijn rijke biodiversiteit te behouden. En we blijven ons inzetten om deze inzet vast te houden”. 

Het waren woorden en deze woorden zullen ongetwijfeld deze dagen weer te horen zijn in Sharm-el-Sheikh, Egypte.

Total

Overigens, enkele dagen na COP26 werd bekend, dat het Franse olie- en gasbedrijf Total Suriname compenseert voor een bedrag van ruim 44 miljoen euro vanwege CO2-uitstoot. Total, een van de bedrijven die voor de kust van Suriname naar olie op zoek is, wil zich zo indekken voor toekomstige CO2-uitstoot. 

Het was voor het eerst dat Suriname op deze manier gecompenseerd wordt en minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Silvano Tjong-Ahin, sprak dan ook van een ‘historisch moment’.

Het is tot vandaag de dag – voor zover althans bekend is – gebleven bij dat ene historische moment.

Santokhi’s cd met krassen

President Santokhi zei kort voor vertrek naar Egypte ook, deelname van Suriname aan COP27 belangrijk te vinden mede vanwege het feit, dat het land een van de drie carbon-negatieve landen in de wereld is. Deze status moet met nationale inspanningen en ondersteuning van de rest van de wereld behouden worden. Wil Suriname die steun hebben, dan moet het land ook op COP27 aanwezig zijn om zijn stem te laten horen, aldus de president tegenover de CDS. 

Op de conferentie kan gepleit worden voor financiële middelen om de lage kustlijn te beschermen tegen de stijgende zeespiegel en het tegengaan van verzilting van bodem. Ook stelt Santokhi voor de zoveelste keer, dat Suriname zuurstof aan de wereld verschaft en duurzaam bosbeleid voert. “Echter zal ook de wereld maatregelen moeten treffen, in die zin dat zowel uitstoot als schade voor kleine landen minder wordt. Daarom moeten wij niet alleen binnen de regio een gezamenlijk standpunt innemen, maar ook met alle andere landen die in een soortgelijke situatie verkeren, bundelen en een stem vormen om ervoor zorgen dat onze belangen op COP27 goed behartigd worden.”

Tja, weer die oude cd met krassen. Bij herhaling wijzen op hoe groen Suriname is en vervolgens ‘bedelen’ om geld….. Maar, wat doet Suriname zelf, zit de regering wel actief achter die gelden aan???

PK

error: Kopiëren mag niet!