IDB-lening US$ 150 miljoen gericht op houdbaarheid overheidsfinanciën

De lening van US$ 150 miljoen van de Inter-Amerikaans Ontwikkelingsbank (IDB) die vorige week door die bank werd goedgekeurd, is bedoeld ter financiering van het programma gericht op herstel van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en het bevorderen van economische groei. Het gaat hier om een “Programme Base Policy” (PBP) lening. 

De belangrijkste componenten van het programma zijn onder andere de versterking van het belastingsysteem, verhoging van de controle en efficiëntie van overheidsuitgaven, verbetering van macro-fiscale planning en management, en verlaging van fiscale risico’s en transparantie van staatsbedrijven. 

De acties en maatregelen genoemd in de verschillende componenten van het programma zullen de overheid in staat moeten stellen om middelen vrij te maken ter bestrijding van de negatieve effecten van de macro-economische crisis op de overheidsinkomsten. Het programma is voorts gericht op herstel van de macro-economische en fiscale stabiliteit op middellange termijn.

Het IDB-programma is voorts erop gericht om zwakke huishoudens te ondersteunen. Dit zal onder ander gebeuren via de verhoging van overheidsuitgaven ten behoeve van een inkomensbescherming programma. 

Belastingsysteem

Belangrijk onderdeel van het programma zijn de maatregelen en acties op het vlak van de voorbereidingen en invoering van btw (belasting over toegevoegde waarde), de modernisering van de belastinginning via de in te stellen Belasting Autoriteit, en het voorbereiden van specifieke belastingregelingen ter versterking van het belastingmanagement voor de extractieve industrieën (olie, gas en mijnbouw).

In het kader van de rationalisering van de overheidsuitgaven zal gewerkt worden aan een actieplan ter verbetering van het systeem van publieke investeringen, het verrichten van een nationaal survey op het stuk van de levensomstandigheden, en het voorbereiden en indiening van de ontwerp aanbestedingswet. De aanbestedingswet is gericht om aanbestedingsprocedures transparanter te maken. De implementatie van deze wet is ook onderdeel van het IDB-programma. Verder wordt in het IDB-programma genoemd een review van het ontwerp en het operationeel raamwerk van het Spaar- en Stabiliteit Fonds.

Een ander onderdeel van het programma is het opstellen van een sanerings- en reguleringsplan met betrekking tot staatsbedrijven. In dit kader zal er gewerkt worden aan wetgeving die de toezicht op staatsbedrijven moet verbeteren. Het leningscontract tussen IDB en de Surinaamse overheid zal een dezer dagen ondertekend worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!