Een hommage aan JCI Senator Leonard Moi Thuk Shung

Dezer dagen kwam ons te ontvallen Leonard Moi Thuk Shung een JCI Senator die tot op hoge leeftijd sociaal maatschappelijk zeer betrokken was, belangeloos dienstbaar aan zijn medemens: “That service to humanity is the best work of life” was hem op het lijf geschreven! 

Mijn vriendschap met Leonard gaat terug naar haast 50 jaar geleden toen ik hem leerde kennen in Jaycees als lid van Nilom Jaycees. Fellow Leonard had net het jaar daarvoor in 1973 als President van de club zijn zittingsperiode succesvol afgesloten met tal van community & Leadership Development trainingen zoals blijkt uit het jaarverslag van 1973. Zijn motto zowel in het verenigingsleven als in zakenleven was “Go as far as you can see and when you get there you’ll be able to go farther!” dat heeft hij ruimschoots bewezen als lid van de Jaycees. 

Direct na beëindiging van het Presidentschap van de Nilom in 1974 stelde hij zich verkiesbaar voor een functie in het Nationaal Bestuur van de Suriname Jaycees en werd hij gekozen als Vice President om vervolgens in twee achtereenvolgende jaren in 1977 en 1978 te worden gekozen tot nationaal president. Als beloning voor zijn vele diensten werd hij benoemd tot Senator – lid voor het leven- met als senate nummer 20888.

Een van de verworvenheden van Senator Moi Thuk Shung was zijn bijdrage tot oprichting van een vrouwenafdeling in de Suriname Jaycees; een onderwerp dat al vroeg in het jaar 1974 een ernstig punt van discussie & overwegingen werd onder Jaycees en in de diverse afdelingen.

Wat immers nu zo vanzelfsprekend is, was tot en met 1974 beslist niet het geval; dames werden niet toegelaten tot de Jaycees als lid! Het Nationaal bestuur van 1974 met als president Chas Jap Sam (nu ook wijlen) installeerde uiteindelijk een commissie met de opdracht: “Onderzoek en voorbereiding te doen, ter instellen van een vrouwenafdeling!” Vice President Leonard Moi Thuk Shung werd aangewezen tot die commissie die verder bestond uit de fellows Ray Wimpel als lid en Robert Mertens als voorzitter. 

De bijzondere inzet van deze commissie heeft mede ertoe bijgedragen dat op 19 oktober 1974 in het District Nickerie tijdens de 12e Nationale Conferentie van de Suriname Jaycees de 1e dames-kamer werd geaffilieerd onder de naam: Female Jaycees Paramaribo. De aanname van de motie voor “Toelating van Dames in de Jaycees” ging niet zonder slag of stoot. Na uren van hoogstaande discussie met de Roberts Rules of Order in de hand werd de motie tenslotte in stemming gebracht en bij acclamatie aangenomen. Ons land had geschiedenis geschreven: de eerste 22 dames als lid van de Jaycees in Suriname werden met een daverend applaus binnengehaald, toegelaten & geïnstalleerd. Het eerste bestuur werd ook geïnstalleerd.

Senator Moi Thuk Shung heeft nog meer van zulke hoogtepunten gekend als Jaycee: 

ik noemde al de vele trainingen die hij verzorgde voor jonge Jaycees: “Leadership training through community development” was een van zijn favoriete onderwerpen vooral bij “Orientation & pre-induction training” waarbij hij aspirant-leden bewust maakte van hun leiderschapskwaliteit en sociale vaardigheden die in de Jaycees konden worden aangescherpt 

Sen. Leonard was vele jaren voorzitter van een ingestelde Advisory Council; opeenvolgende Nilom besturen vertrouwde hem die positie toe en hij had het tot zijn taak gemaakt besturen te adviseren en bij te staan in het maken van ‘long range planning’ voor de groei maar vooral de continuïteit van de club en JCI movement in het algemeen.

Tot in 1979 – zijn 40e  jaar – en eindstreep voor het Jaycee lidmaatschap is Senator Leonard aktief geweest in de Nilom en Suriname Jaycees. Hierna nam hij actief deel aan de Senate inner circle Club een gezelligheidsclubje van senatoren van het eerste uur! Veel van deze voorbeeldfiguren in Jaycees en onze samenleving zijn intussen voorgegaan in de dood of zijn niet meer mobiel, waarmee ook de samenkomsten van het clubje langzaamaan doodbloedde.

Nu is ook Senator Leonard ons voorgegaan! 

Wij, zijn Senate vrienden, hier en overzee zullen zijn herinnering blijvend eren en hem koesteren in het hart; dit kunnen wij vooral doen door verder te bouwen aan al het goede dat hij ons nalaat aan morele normen & waarden en niet op de laatste plaats de warme vriendschap die voortgaat tot over de grenzen van het graf: “That earth’s great treasure lies in human personality luidt een regel van de Jaycee Creed, een kostbare schat die Senator Leonard steeds met ons deelde tot voorbeeld voor anderen!        

Moge zijn Schepper hem rijkelijk zegenen voor al het goede waaraan hij 83 jaar lang heeft gearbeid en hem genadig zijn voor enig tekortkoming in zijn arbeid en leven. Zo mogen wij gesterkt zijn in het vertrouwen dat ook Leonard Moi Thuk Shung een plaats verwerven zal aan God’s Rechterhand…… Waka bun mi maty

Senator Jack Uden (Past JCI World V.P.)

error: Kopiëren mag niet!