Minister van Defensie ontvangt bond Vereniging Rechtspositie Militairen

Onlangs heeft de Vereniging Rechtspositie Militairen een bericht gestuurd naar de minister van Defensie met een deadline voor de uitvoering van de door hun aangekaarte problemen. De deadline loopt af op 8 november, daarna heeft de bond gezegd dat ze verdere stappen zal ondernemen.

Verdere stappen naar?

De leden en sympathisanten van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) zijn al geruime tijd ontevreden over de gang van zaken binnen het leger. Veel militairen zijn de mening toegedaan dat onrechtvaardig wordt omgegaan met hun belangen. Militairen doen dagelijks hun beklag bij de bond en vragen om aandacht te schenken aan de noden van de leden. Vele militairen zijn vanwege de situatie al vertrokken uit het leger, omdat ze ontevreden waren.

Rodney Cairo, voorzitter van de bond, verzekerde de diverse leden in eerdere vraaggesprekken met de redactie van Dagblad Suriname, dat de vakbond er is om hun noden aan te horen en ze dan van dienst te zijn. Veel leden hebben zich vervolgens aangemeld om geholpen te kunnen worden aan betere voorzieningen en/of een bevordering. 

De stappen na het resultaat van 8 november zijn echter nog niet bekend gemaakt door de bond. Het is dus nog steeds een raadsel. De minister is zich ervan bewust dat de leden ontevreden zijn en dat er hulp moet komen.

Knelpunten en wensenpakket

De minister heeft de bond eerder dit jaar reeds ontvangen en er zijn afspraken gemaakt. Ook kwamen de wensen van de leden die zijn opgenomen in een wensenpakket ter sprake, helaas is er toen niet breedvoerig over de wensen gesproken. De 3 punten die van eminent zijn geweest, werden toen aangehaald. De drie punten waren 150% loonsverhoging voor eenieder die valt onder de defensie organisatie., premium SZF kaart voor eenieder die valt onder de defensie organisatie en hun gezin en verbetering van de werkomstandigheden.

Een verantwoordelijke partner

In een interview met Dagblad Suriname gaf de minister van Defensie, Krishna Mathoera, haar reactie. Zij zegt dat ze de Vereniging Rechtspositie Militairen heeft uitgenodigd voor een vergadering, dinsdag aanstaande. “Het is de bedoeling dat tijdens het gesprek de knelpunten van de militairen zoals die in de media verschenen zijn ook mee zullen worden gebracht, want die zijn niet in de brief van de VRM opgenomen”, zegt de minister. De minister geeft te kennen dat er ook werkafspraken gemaakt zullen worden samen met de bond. 

“Met betrekking tot de andere punten zoals 150% verhoging hebben ze een brief gehad, dat ik het mandaat niet heb. Ik heb de president wel aangeschreven hierover. We zoeken in VRM een partner, die verantwoordelijkheid neemt en daadwerkelijk samen oplossingen zoekt”, zegt de minister afsluitend.

GW

error: Kopiëren mag niet!