Onafhankelijkheidsgedachte: Heronderhandelen met goudmultinationals

Gedurende onafhankelijkheidsmaand november 2022, wordt nagegaan, hoe het de Republiek Suriname is vergaan gedurende de afgelopen 47 jaar.

Beerput 

Gemeld wordt: “De zevenenveertigjarige Republiek Suriname kent op alle gebieden achterstand. De overheid en samenleving zijn aan afglijden en het wordt door beiden opgemerkt. De beerput staat open zonder dat de juiste besluiten worden genomen om de toekomst van Suriname veilig te stellen”, blijkt uit gejammer van gepensioneerden van Suralco.”

Wereldsysteem

“Gedurende vijfhonderd jaar heeft zich een wereldsysteem ontwikkeld rondom de expansie van het Europese kolonialisme en kapitalisme, de snelle ontwikkeling van wetenschap, technologie, kunst en cultuur.”

Verrassing

“In onafhankelijkheidsmaand november 2015 werd Suriname verrast met de algehele inperking bij Alcoa. Suralco werd permanent gesloten. Uit alles blijkt, dat Alcoa het plan om de Suralco aluminiumoxideraffinaderij en bauxietmijnen in Suriname op te doeken gedurende jaren in alle stilte zorgvuldig heeft voorbereid, uitgevoerd nu aan het afronden is. In deze laatste fase van de ontmanteling worden de gepensioneerden van Suralco een kopje kleiner gemaakt.”

Portfolio stroomlijnen

“De maatschappij was/is zogenaamd bezig om haar portfolio te stroomlijnen en te versterken om zich beter te kunnen concentreren op de groeimogelijkheden in West-Suriname.”

SBxM

“Op 19 december 2022 zal het honderdzes jaar geleden zijn, dat de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij (SBxM), die de naamsverandering ‘Surinam Aluminum Company onderging, werd opgericht.”

Opgedoekt

“Het verleden van Suralco wordt beoordeeld en veroordeeld met hedendaagse inzichten en wetenschap. De omstandigheden en zienswijzen zijn veranderd. Na bijkans honderd jaar van productie en ontwikkeling in Suriname, hebben Alcoa en haar dochteronderneming Suralco, de bedrijfsactiviteiten in Suriname opgedoekt.”

Communicatie

“Het is opvallend dat Alcoa/Suralco al jaren publiciteit als de pest vermijdt. De eens zo actieve public relation office van de onderneming heeft de communicatie met de Suralconiers en de samenleving verbroken.”

Verspreiding van bedrijfsinformatie

“Al voor de sluiting werd  aangekondigd heeft Alcoa/Suralco de verspreiding van bedrijfsinformatie stopgezet. Er worden al 10 jaar geen aankondigingen gedaan over bedrijfsontwikkelingen, financiële prestaties en andere informatie.”

Vage termen

“De regering en haar onderhandelingscommissie kregen onduidelijke, niet scherp omlijnde toekomstgerichte verklaringen voorgelegd, die woorden bevatten als: “gelooft”, “zou kunnen”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “is van plan”, “kan”, “plant”, “zoekt”, “zou moeten” “zal”, “zou” of andere woorden van vergelijkbare betekenis die op verschillende manieren te interpreteren zijn en weinig houvast bieden.”

Geen garantie

“De verklaringen zijn toekomstgericht en zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Zij zijn onderhevig aan risico’s, onzekerheden en veranderingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn.” 

Redelijke veronderstellingen?

“Hoewel het bedrijf van mening is, dat de verwachtingen die worden weerspiegeld in verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan het geen garantie geven dat deze verwachtingen zullen worden waargemaakt en is het mogelijk dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de aangegeven resultaten.”

Geen verplichting

“Alcoa/Suralco wijst elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken, hetzij in reactie op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist door toepasselijke wetgeving.”

Precedent

“In het algemeen wordt de mens door schade en schande zich bewuster van bepaalde zaken. De gepensioneerden van Suralco zien hierop afgaande het ware gezicht van de multinational, die zich ook tracht te onttrekken van de pensioenplicht en andere verantwoordelijkheden. Hiermee worden precedenten geschapen waarop andere multinationals zich in de toekomst op zouden kunnen beroepen.”

Heronderhandeling

“Suriname stelt zich anno 2022 op het standpunt dat de economie van het land niet afhankelijk moet zijn van een multinational. Voorgesteld wordt om in aanloop naar 50 jaar Srefidensi te heronderhandelen met de goudmultinationals die op het moment wroeten in de Surinaamse bodem.”

HD

error: Kopiëren mag niet!