48.6% Looncompensatie voor Newmont-medewerkers 1e 9 maanden 2022

Newmont Suriname blijft haar compensatie pakket evalueren van haar medewerkers in deze voortdurend veranderende economische situatie. Op basis van deze evaluatie heeft het bedrijf op 16 september 2022 de derde loonaanpassing voor dit jaar doorgevoerd. Hierbij is een verhoging van het salaris van totaal 48.6% toegekend, zo laat het bedrijf in een persbericht weten.

Over dezelfde periode bedroeg de inflatie ongeveer 30%. In mei, augustus en september van dit jaar zijn looncompensaties toegekend van respectievelijk 10%, 17.5% en 15%. Deze looncorrecties gelden voor Surinaamse werknemers en voor werknemers die via arbeidsbureaus bij Newmont zijn tewerkgesteld.

Er zijn gesprekken gaande met de Newmont Werknemersorganisatie (NWO) over een compensatiestructuur voor een nieuwe CAO waarbij naast de inflatie ook koersfluctuaties van de SRD worden meegenomen. Echter, vooruitlopend op de uitkomst van deze gesprekken zijn eerder genoemde salarisaanpassingen toegekend. Deze zijn uitvloeisel van

het toekomstgericht compensatiemechanisme dat Newmont sinds vorig jaar hanteert.

Volgens dit principe wordt het salaris gedurende het jaar periodiek aangepast op basis van de verwachte en gerealiseerde jaarinflatie.

Newmont streeft naar behoud van de koopkracht voor zijn medewerkers. Met deze loonaanpassingen wordt aan dit streven inhoud gegeven. Newmont blijft de economische ontwikkelingen nauwgezet volgen en in de loonsfeer gepaste maatregelen treffen.

error: Kopiëren mag niet!