NPS-leider Rusland: “TD-rente uitkeringen CBvS tijdbom onder stabiliteit wisselkoers”

De veelbesproken en alom zwaar bekritiseerde Termijn Deposito (TD) veilingen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is maandag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Nationale Assemblee opnieuw onder vuur genomen.

Deze keer was het NPS-fractieleider Gregory Rusland die zich scherp heeft uitgelaten over de TD-veilingen en de effectiviteit daarvan. De NPS-leider vindt dat met de uitkering van rente van minstens SRD 1,5 miljard aan bankinstellingen, de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in een betrekkelijk korte periode de hoeveelheid geld in omloop heeft doen toenemen en daarmee een tijdbom heeft geplaatst onder de stabiliteit van de wisselkoers  

Rusland besprak het vraagstuk van de inflatie en wisselkoers ontwikkelingen. Hij stelde vast dat de TD-veilingen als onderdeel van de Openmarkt Operaties van de Centrale Bank om de inflatie in toom te houden niet effectief zijn gebleken. Hij vindt het terecht dat de TD-veilingen bloot staan aan grote kritiek. Bij de samenleving leeft de indruk dat de banken en/of financiële instellingen gretig gebruik hebben gemaakt van de TD-veilingen om zichzelf te verrijken. Ze zouden sedert de introductie van de wekelijkse TD-veilingen in juli vorig jaar minstens SRD 1,5 miljard aan renteopbrengsten hebben opgestreken.

De NPS-leider vraagt zich af hoe dit beleid van de CBvS zich verhoudt met het algemeen beleid waarbij productieverhoging wordt gepropageerd. Hij acht het niet aannemelijk dat de bankinstellingen nieuwe productie ondernemingen zullen financieren tegen lage rentetarieven als zij zonder al te veel inspanningen 90% en zelfs meer kunnen krijgen aan beleggingen in TD’s bij de CBvS.

Hoe wordt rente betaald

De vraag die ook gesteld moet worden is hoe de CBvS deze hoge rentevergoedingen financiert. Maakt het zoveel winst dat ze met gemak zulke hoge rente kunnen uitkeren, vroeg Rusland zich af. Als dat zo is waarom keert zij deze winsten niet aan de staat uit, zoals de Bankwet dat voorschrijft, ter financiering van het sociaal programma van de regering of ten behoeve van de aanleg van productie gerichte infrastructuur. Het frappante is, dat de CBvS steevast aangeeft dat het vraagstuk van de wisselkoers duurzaam verholpen kan worden middels verhoging van de exportproductie. Hoe rijmt de hoge rentetarieven van de TD-veilingen  zich met exportproductie?

De belangrijkste vraag voor Rusland is die met betrekking tot de gesorteerde effecten en de vooruitzichten. Bij de introductie van de TD-veilingen in juli vorig jaar werd het volk voorgehouden dat die bedoeld zijn om de inflatie in toom te houden. De jaarinflatie eindigde vorig jaar op 60,7 procent. De jaarinflatie tot april dit jaar bevond zich echter nog steeds op het niveau van december 2021. Na april vertoonde de jaarinflatie een daling naar 41,9 procent. Voor september is de inflatiecijfer zeer hoog. Opmerkelijk is het grote verschil tussen de rente van de TD-veilingen (OMO-rente) van boven de 90 procent en de gedaalde inflatie van 49,1 procent.

de maand-op-maand inflatie consequent blijft toenemen, dan voelt men dat op straat en wordt het leven voor de gewone burger steeds zwaarder. “Een dat is precies wat we nu meemaken”, aldus Rusland. Hij zegt geen enkel aanknopingspunt te kunnen vinden om bevindingen te loochenstraffen, dat de CBvS binnen een korte periode de hoeveelheid geld in omloop heeft verhoogd, en daarmee een tijdbom heeft geplaatst onder de stabiliteit van de wisselkoers.

SS

error: Kopiëren mag niet!