Veel algemeen gepraat, weinig concrete oplossingen

Met oeverloos gepraat met als rode draad ‘niet ik, maar jij en zij moeten het doen’ is gisteren in DNA begonnen met de algemene politieke beschouwingen. Een duidelijk voorbeeld van het praten om het praten waren delen van de spreekbeurt van de fractieleider van de ABOP. Van de straat kan men zo een burger plukken die moeiteloos de spreekbeurt zou kunnen vervullen.

Deze persoon vindt het nodig dat mensen die een koe hebben op 2 hectare, deze moeten afstaan aan mensen die geen grond hebben. Andere oplossingen ziet deze persoon niet. We vinden dat DNA-leden zich niet verantwoordelijk vinden om oplossingen aan te dragen. De ABOP is tegen veeteelt en heeft totaal geen ontwikkelingsbeeld. De man meent dat landbouwgrond niet wordt ingezet. Zijn oplossing is niet om de landbouwgronden in productie te brengen, maar om deze gronden te verdelen onder burgers. 

Met al deze mededelingen wordt het steeds duidelijker dat deze regering niet in staat zal zijn om een probleem op te lossen. Wat ook onbegrijpelijk is, is dat dit DNA-lid totaal geen rol weggelegd ziet voor ministers, en ook niet de ministers die vanuit de ABOP komen. Waarvoor wel credits aan de fractieleider van de ABOP moet worden

gegeven is toen hij na een heleboel oeverloos gepraat, wel kwam op het punt van de Belastingautoriteit. Daar gaat het om een concrete maatregel en is de oproep gedaan om na een goede evaluatie toch te komen tot de instelling van de Belastingautoriteit. Opmerkelijk zijn ook de opmerkingen die gemaakt zijn met betrekking tot het Constitutioneel Hof, dit alles naar aanleiding van de uitspraak van het Hof in de zaak van het kiesstelsel van Suriname. De fractieleider van de ABOP trekt de samenstelling van het Hof in twijfel. Dat concluderen we, omdat hij vroeg waar de mensen wonen die deel uitmaken van het Constitutioneel Hof.

Ook de voorzitter van de NPS heeft in zijn toespraak zeer algemeen gesproken. Hij heeft zo veel tijd besteed aan de koers, maar men vergeet dat de koers niet op zichzelf staat. De koers leidt geen leven op zich, het hangt af van een aantal factoren in de economie. Noch in de toespraak van de fractieleider van de ABOP noch in die van de NPS waren er concrete maatregelen te vinden met betrekking tot het op gang brengen van de economisch activiteiten in Suriname. De NPS heeft voor de economie geen oplossingen, geen concrete voorstellen, maar alleen algemene opmerkingen als ‘public private partnership’.

Over werkgelegenheid bijvoorbeeld weet de NPS niet wat de impact is van Covid-19 op de werkloosheid in Suriname. De NPS raadpleegt dus de bronnen niet die er zouden zijn bij zijn regering. Het is jammer om te constateren, dat de politiek zo geobsedeerd is door de koers van de USD en dat men allerlei verklaringen tracht te vinden voor de opwaartse trend van de koers. Wij vinden dat de NPS heel veel tijd heeft besteed aan de koers zonder oplossingen die structureel van aard zijn aan te dragen. 

Er is door de NPS heel veel aangedragen om het sociaal probleem van Suriname te illustreren. Zo is er veel aandacht besteed aan de prijzen in de winkels en de koopkracht en de situatie van de inkomens. De vergroting van de verdiencapaciteit zou een oplossing zijn maar hoe moet dat gebeuren? We zien nog steeds dat de NPS zwaar de nadruk legt op de mijnbouwsector. Interessant is wel de vaststelling van de NPS dat de banken veel meer kredieten hebben verleend aan de handelssector dan de productiesector. Er wordt al tientallen jaren over kredieten aan ondernemers, maar er zijn geen concrete oplossingen aangedragen. 

Na de eerste dag de eerste presentaties te hebben aangehoord, kan de conclusie worden getrokken dat het politiek leiderschap van Suriname te kampen heeft met een zware armoede aan ontwikkelingsvisies. Het is jammer dat er in de politieke top geen concrete ideeën bestaan hoe de economische groei in Suriname kan worden aangepakt. De vraag rijst of er geen investeerders zich in de afgelopen periode hebben aangediend.

Waarom wordt er niet door de politieke partijen gerapporteerd wie allemaal aan onze deur heeft geklopt en waarom deze investeringen niet zijn doorgegaan. De NPS behoort als coalitiepartij op de hoogte te zijn van deze feiten. 

Met de manier waarop de algemene politieke beschouwingen is begonnen, dan ziet het er niet naar uit dat deze regering in samenwerking een economisch programma zal kunnen uitvoeren. In het algemeen zijn alle ogen gericht op de final investment decision. Dit is uitgesteld tot de helft van het komende jaar. Als we gedurende de helft van de dag onze balans opmaken dan kunnen we een ding wel bevestigen: het wordt een moeilijk jaar.

error: Kopiëren mag niet!