Melvin Bouva: “Geen hoge verwachtingen koesteren van IMF-heronderhandelingen”

Melvin Bouva, waarnemend fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblee, waarschuwt ervoor dat men niet al te hoge verwachtingen moet hebben van de heronderhandelingen met het IMF, Internationaal Monetair Fonds. De beoogde verlichting van het IMF-programma zullen geen soelaas kunnen bieden.

De maatregelen van het IMF-programma en de rigide wijze waarop deze uitgevoerd moeten worden, kan Suriname zelf treffen op eigen kracht en op eigen tempo. Met onze eigen wetten, beleid en deskundigen, met ondersteuning van internationale experts moet een eigen nationaal plan worden uitgevoerd. Op basis van wat tot nu toe is gepresenteerd behelst het IMF-plan onvoldoende garanties voor sociaal zwakkeren, economische groei en diversificatie, produktie en werkgelegenheid.

Woorden van Bouva tijdens de Algemene Beschouwingen maandag 31 oktober in het parlement.

Dat de heronderhandelingen met het IMF geen verlichting zullen brengen voor de bevolking baseert Bouva op het feit, dat deze multilaterale organisatie overbekend staat als te zijn van de klassieke economische school die geen wijken weet van dogma’s en geen of nauwelijks de verergerde armoede ziet dat zijn programma’s teweeg brengt in de wereld en nu ook in Suriname.

Waarom IMF nog nodig

De waarnemend fractieleider van de NDP vraagt zich af waarom het IMF nog nodig is. Hij blijft erbij dat IMF niet “costum made” is voor Suriname, en zal onnodige last zijn voor de gemiddelde burger en bedrijven. Dat is al gebleken door de vele maatregelen die onder druk van het Fonds zijn getroffen. En er volgen meer. Over de monetaire-, financiële- en fiscale maatregelen hoeven we niet naar het IMF en moeten we vanuit een eigen ontwikkeld en gedragen programma doen, zoals in de jaren ‘90 onder Venetiaan en 2016 onder bouterse, aldus het Assembleelid. 

Dat er maatregelen moeten worden getroffen zoals op het gebied van inkomstenverhoging, schuldenvraagstuk en op monetair vlak is een feit. Veel van deze zaken zijn decennia lang scheef gegroeid door gebrekkige of verouderde wetgeving en vaak door gebrek aan politieke wil. Daarom vindt hij dat de bevolking de huidige- en komende regeringen kritisch en constructief moet begeleiden en ondersteunen, met name in het vinden van de juiste oplossingen. Omgekeerd dient de regering ook samen met het volk hetzelfde te doen en zich niet blind te staren op het IMF.

Bouva roept de president op een nationaal platform in te stellen bestaande uit alle terzake deskundigen. De eigen productie dient gestimuleerd te worden. Toerisme en de agrarische productie noemde hij daarbij. Lokaal ondernemerschap moet de hoogste prioriteit krijgen. Hij pleit ervoor, dat straks bij de invoering van BTW, financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld hiervoor.  Hij wilde weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de bestaande kredietfondsen voor de productie- en agrarische sector. 

SS

error: Kopiëren mag niet!