Geen saamhorigheid binnen organisaties in aanpak criminaliteit

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs een oproep gedaan aan instanties dat meer samengewerkt moet worden in het bestrijden van de criminaliteit, waaronder drugs gerelateerde criminaliteit.

Dit komt niet uit de lucht vallen, omdat in de afgelopen jaren ons land veel wordt gebruikt als doorvoerhaven naar Europa toe.

Eén van de redenen waarom ons land wordt gebruikt is, omdat onze schepen afvaren van Paramaribo naar Amsterdam.

Minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi heeft alle actoren bij elkaar gebracht om een werkbespreking te houden. De mensen die aanwezig waren, waren de waarnemend procureur-generaal, de waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS), de directeur Operaties bij het KPS, de directeur van Havenbeheer, de directeur van de Belastingdienst, het waarnemend hoofd van de Douane en een adviseur namens de president.

Havenbeheer is een ‘landlord’

Het komt erop neer, dat al deze actoren een heleboel zaken op zichzelf doen die niet gesynchroniseerd samen lopen, aldus de directeur van Havenbeheer, Andreas Talea. Er zijn volgens hem camerasystemen aangekocht om de haven te beveiligen. Echter kan de vraag gesteld worden in hoeverre Havenbeheer direct betrokken moet worden in de beveiliging, omdat het bekend is dat de Nieuwe Haven niet meer het bezit is van Havenbeheer. De Nieuwe Haven is verhuurd aan twee partijen die de haven beheren en Havenbeheer is niets anders dan een ‘landlord’. Zij moet er iedere maand voor zorgen dat ze huurgeld ontvangt. Dus het is niet adviseerbaar, dat Havenbeheer zich ook gaat bemoeien rond beveiliging, in de zin van bestrijding van drugssmokkel vanuit ons land.

Overigens hebben ze de vaardigheden daarvoor ook niet. 

Procureur-generaal Gracia Paragsing heeft ook gezegd dat er scanners zijn.

Verder vindt zij, dat er goede afspraken gemaakt moeten worden met het Openbaar Ministerie en de Douane en dat de beelden van de scanners eventueel ook gedeeld moeten worden met andere partijen zodat het één en ander geanalyseerd kan worden. 

Al bij al zien we dat al deze actoren werken, maar wel langs elkaar heen. Want dat is af te leiden uit het persbericht dat is gepubliceerd, zegt Maikel, specialist voor wat betreft criminaliteitsbestrijding. 

Wat er moet gaan gebeuren, volgens hem, en dat wil de president ook, is dat al die actoren bij elkaar moeten komen om het systeem te beheren. “Als een ieder apart wil beheren weet niemand meer wie wat beheert. Het lijkt wel een samenraapsel van een non-organisatie.”

Elke dienst heeft overigens zijn eigen dienstspecifieke taken. “Je kunt ze niet zomaar onder één dak brengen, omdat de bestrijding van drugs core business is voor de politie. Voor de Douane is het voorkomen van contrabande en daaronder valt drugs, maar dat is niet hun core business.

Diensten samenvoegen geeft daadwerkelijk leiderschap issues. Waarom zou een inspecteur der directe belastingen onder een inspecteur van politie moeten vallen? Iedereen wil zijn leidinggevende positie behouden en we eindigen met alleen kapiteins, zonder mariniers en een lekke boot.

Dit samenbrengen van bestrijdingsorganisaties is al meermalen geprobeerd, maar het strandt steeds, omdat informatie delen  en leidinggeven steeds een probleem zijn. Ook worden er veel fouten gemaakt bij overdracht van zaken bijvoorbeeld door de reguliere politie aan de Narcotica of door de douane aan de Narcotica.”

In de VS toen de aanslagen plaatsvonden in New York op 11 september (9/11), waren de Amerikanen helemaal in de war, omdat zij ook een reeks aan veiligheidsdiensten hebben die elk afzonderlijke taken hebben.

Overigens hebben geen van deze diensten kunnen voorzien dat deze aanslag zou plaatsvinden. “Wat de Amerikanen toen hebben gedaan is, ze hebben Home Land Security opgericht waarin alle diensten die te maken hebben met veiligheid vertegenwoordigd zijn, om dit systeem beheersbaar te maken.”

“Als bij ons alle zaken ergens en nergens liggen, dan kan je wel weten dat de criminelen het makkelijk zullen hebben, omdat men weet dat we ongecoördineerd en ongeorganiseerd zijn.

Er moet maar een hoofd komen waarin alle actoren zitten en binnen dat centraal punt alles wordt gemonitord. Het is onbegrijpelijk dat 6 instanties hetzelfde moeten gaan doen. Wij zijn een te klein land waardoor wij niet in staat zijn in alle die instituten te investeren, waardoor wij half en niets hebben.”

“Uiteraard maakt de ambtenarij zich zorgen, dat als zij haar positie weggeeft aan een centrale organisatie, zij haar positie misschien niet behoud. Want een ieder vecht uiteindelijk voor zijn of haar positie en dan pas vechten ze voor hun land”, aldus Maikel.

“Overigens ziet men het terugkoppelen van werk naar een hoger instantie als een degradatie. Men wil haar of zijn functie als hoofd niet verliezen, al betekent het achteruitgang voor het land. 

Dus als de president een overkoepelende organisatie wil, dan moeten alle organisaties erin vertegenwoordigd zijn. Opmerkelijk is dat de president in de tweede week van oktober een presidentiële commissie installeerde als platform voor beveiliging van de Johan Adolf Pengel Luchthaven.” 

“Dat is te begrijpen”, aldus Maikel, “want alle luchthavens moeten beschermd worden”. “Als we tegelijkertijd zien dat minister Amoksi bezig is met het bestrijden van drugshandel en -smokkel, wat ook met veiligheid te maken heeft, is het op de luchthaven te Zanderij onbegrijpelijk dat je twee actoren krijgt die weliswaar weer langs elkaar zullen werken, wat ervoor zal zorgen dat er geen saamhorigheid is.” 

“Het zou goed zijn als de president het laat bij het platform, voordat de minister ook een platform opricht en niemand meer weet hoe te handelen en wie precies gaat over bepaalde zaken”, aldus Maikel . 

NK

error: Kopiëren mag niet!