Ivanildo Plein nieuwe voorzitter Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties (NVWO)

De Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties (NVWO) heeft een nieuw bestuur. Dit overkoepelend orgaan, waar organisaties als NAKS en STIWEWA bij zijn aangesloten, hield zaterdag een algemene ledenvergadering met bestuursverkiezing, waarbij een nieuwe voorzitter uit de bus is gekomen in de persoon van Ivanildo Plein.

Plein is samen met Vernon Kersout,  Uredize de Getrouwe, Konrad Acton en Enitia Forster gekozen om de komende 3 jaren leiding te geven aan de vereniging. Er is 1 kandidatenlijst opgehaald en ingediend die bij acclamatie verkozen is verklaard. 

Plein is geen onbekende binnen het bestuur, tijdens het vorig bestuur was hij de vice voorzitter. Na de bestuursverkiezingen vond de overdracht plaatst, de nu gewezen voorzitter Robby Berghout bedankte alle aanwezigen voor het in hem gesteld vertrouwen in de afgelopen 4 jaren. Berghout is de eerste voorzitter geweest van deze vereniging. Plein zei in zijn toespraak waar nodig een beroep te zullen blijven doen op de expertise van de gewezen voorzitter Berghout. “Want we laten niemand los”. stelde hij tegenover de aanwezigen.

Kankantrieboom

Plein sprak van een historisch moment dat in de korte geschiedenis van NVWO, de vereniging voor de tweede maal een bestuur krijgt. “Het zaadje, welke ongeveer 4 jaren terug werd geplant en bemest is en voorzien werd en nog steeds wordt van water, is reeds ontkiemt en groeit verder. Deze plant moet verder uitgroeien tot een grote kankantrieboom.”

Plein benadrukte ook het belang van de gemeenschapswerkers en vroeg de lidorganisatie oproepen om het bestuur kritisch te begeleiden middels een opbouwende benadering.

Naast ondersteuning aan het welzijnswerk, noemde hij ook werken aan ‘Capacity Building’ als een van de prioriteiten. Ook streeft de organisatie ernaar om een partner te zijn van de overheid. “Kortom, de trend voor professionalisering zal verder ingezet worden”, liet de nieuwe voorzitter weten.

Hij wees er op, dat het bestuur zich sterk zal maken voor de diverse vraagstukken in Paramaribo en districten waaronder armoedebestrijding, terugbrengen van het veiligheidsgevoel, de situatie in de gezondheidszorg, decentralisatie en deconcentratie van beleid- sport, spel en recreatie, tienerzwangerschap, peer pressure, jeugdcriminaliteit, drugsgebruik, het jeugd en jongerenbeleid, senioren burgers en de mens met een beperking.

Ver van de politiek

Over zijn actieve loopbaan in de politiek zei Plein:

“Laat mij uit de wereld helpen, eenieder weet dat ik gelieerd ben aan een politieke organisatie en in het parlement zit. En gelet op dit gegeven wil ik benadrukken dat ik tezamen met anderen in het bestuur ervoor zal zorgen dat politiek ver van NVWO zal worden gehouden. NVWO mag en zal onder mijn leiding geen enkel moment gepolitiseerd worden, want NVWO is een sociale organisatie en zal dat blijven en geen politieke inmenging hebben.”

RB

error: Kopiëren mag niet!