Cholera-uitbraak Haiti breidt zich uit – Vooralsnog geen stop op vliegverkeer Haïti-Suriname

In Haïti zijn sinds begin oktober zeker 40 mensen overleden als gevolg van cholera en zijn 1.700 vermoedelijke gevallen gemeld, maar functionarissen denken dat de aantallen veel hoger zijn, vooral in overvolle en onhygiënische sloppenwijken en overheidsopvangcentra waar duizenden Haïtianen wonen.

In Haïti sterven veel patiënten. omdat ze niet op tijd een ziekenhuis kunnen bereiken, zeggen gezondheidsfunctionarissen. Het eiland was overigens net twee jaar vrij van cholera. In 2010 en 2011 was er ook een grote uitbraak van cholera op het eiland. Hierbij zijn circa 500.000 mensen ziek geworden en meer dan 7.000 zijn eraan overleden.

Suriname

Algemeen bekend is, dat in Suriname veel Haïtianen wonen en dat er frequent vliegverkeer tussen Haïti en Suriname Is. Veel mensen vragen zich nu dan ook af, gelet op de cholera-uitbraak op het Caribisch eiland, of vluchten naar en van Haïti niet uit voorzorg moeten worden stopgezet om te voorkomen dat cholera opduikt in Suriname.

De redactie van Dagblad Suriname heeft die vraag voorgelegd aan zowel minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Buitenlandse Zaken (BIBIS) en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Maar, ondanks herhaald verzoek hebben beide bewindslieden niet gereageerd.

Voorzover bekend is cholera voor het laatst in Suriname geconstateerd in 1992 met 12 gevallen van besmetting en 1 overleden persoon.

De cholera-uitbraak op Haïti komt op een moment, dat een piek in bendegeweld het voor mensen onveilig gemaakt heeft om hun gemeenschappen te verlaten en een gebrek aan brandstof heeft het openbaar vervoer, benzinestations en andere belangrijke bedrijven, waaronder watervoorzieningsbedrijven, stilgelegd. 

Cholera

Cholera wordt veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae en wordt gekenmerkt door heftige, waterige diarree. Tegenwoordig is cholera een importziekte en zeer zeldzaam. De ziekte wordt overgebracht via besmet water. Mensen krijgen dit binnen door ervan te drinken of door het eten van groente die in besmet water is gewassen. Een andere besmettingsbron is het eten van rauwe vis die in vervuild water heeft gezwommen. Ook door huidcontact met ontlasting of braaksel van een patiënt kan men besmet worden.

Moord op bekende politicus

Het geweld op het eiland kreeg er afgelopen vrijdag nog een zwarte bladzijde bij, met de moord op de leider van één van de belangrijkste politieke partijen, de 52-jarige Eric Jean Baptiste. Hij is de secretaris-generaal van de Rassemblement des démocrates nationaux progressistes (RDNP) en was in het verleden kandidaat bij de presidentsverkiezingen.

Volgens een partijwoordvoerder werd de auto van Jean Baptiste doorzeefd met kogels teruggevonden in een zuidelijke buitenwijk van hoofdstad Port-au-Prince. Zijn lijfwacht overleed ter plaatse. Jean Baptiste bezweek nadien in het ziekenhuis.

De regering van Haïti heeft de internationale gemeenschap ter hulp geroepen, onder meer door middel van een vredesmacht. Dat idee kan echter niet op unanimiteit rekenen, niet bij de bevolking, maar ook niet binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Er heeft zich ook geen enkel land kandidaat gesteld om zo’n missie te leiden. Wel heeft de Veiligheidsraad vorige week een reeks sancties ingesteld tegen de criminele bendes die Haïti teisteren.

Bendegeweld, armoede, aardbevingen en een nieuwe cholera-uitbraak: in Haïti stapelen de problemen zich op. De roep van de overheid om internationale hulp klinkt steeds luider en het lijkt erop dat hier eindelijk gehoor aan wordt gegeven. De Verenigde Staten en Mexico werken aan een voorstel om een internationale veiligheidsmissie naar het land te sturen. Naar verwachting worden daar deze week afspraken over gemaakt.

De internationale macht moet onder meer het bendegeweld terugdringen en humanitaire hulp faciliteren. 

Cholera op Haïti terwijl veel ziekenhuizen niet meer functioneren

Volgens de Haïtiaanse journalist Evan Sanons proberen mensen ondanks alles hun dagelijks leven voort te zetten, maar komen ze nauwelijks het huis uit. Ouders zijn bang hun kinderen naar school te sturen, uit angst voor ontvoering en seksueel geweld. Bendes blokkeren een belangrijke brandstofterminal waardoor er een enorm tekort is ontstaan aan benzine.

Door het gebrek aan stroom kunnen veel ziekenhuizen niet meer functioneren en ligt de economie zo goed als stil. Er is een gebrek aan voedsel en schoon drinkwater, waardoor ziektes zoals cholera zich snel verspreiden.

Verenigde Naties

De VN-Veiligheidsraad heeft vorige week unaniem sancties opgelegd aan een van de belangrijkste bendeleiders van het eiland door zijn tegoeden te bevriezen en een reisverbod en wapenembargo in te stellen. De man staat bekend als Jimmy ‘Barbecue’ Cherizier; hij is een voormalig politiefunctionaris. In de resolutie van de Veiligheidsraad staat dat de man een bedreiging vormt voor de vrede, veiligheid en stabiliteit in Haïti en dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan mensenrechtenschendingen.

Canada stuurt een verkenningsmissie naar Haïti om vast te stellen welke inzet op steun van de bevolking kan rekenen.

De laatste VN-missie op Haïti wordt als een grote mislukking beschouwd. Blauwhelmen die in de periode van 2004 tot 2017 in het land waren, brachten cholera mee het land in. Ook maakten ze zich schuldig aan seksueel misbruik van Haïtiaanse vrouwen.

Hoewel de Haïtianen fel gekant zijn tegen buitenlandse inmenging, zien ze wel in dat de eigen overheid niet in staat is om de veiligheid in het land te verbeteren.

De hoop is dat de overheid de ruimte krijgt om andere problemen, zoals de cholera-uitbraak, aan te pakken als het bendegeweld wordt ingetoomd.

PK

error: Kopiëren mag niet!