DNA-lid Moestadja: “Naast economisch probleem moet samenleving gemanaged worden”

Suriname heeft als multi-etnische en multi-raciale samenleving behalve een economisch probleem, ook aandacht te schenken aan het vraagstuk van het managen van de samenleving. Het Assembleelid Soewarto Moestadja (NDP) vindt dat Surinamers zichzelf de opdracht moeten geven om inter-etnisch en samen met de nieuwe Surinamers ervoor te zorgen, dat de vredige en harmonieuze co-existentie in onze samenleving niet in de gevarenzone terecht komt.

Verdraagzaamheid en vreedzaam inter-etnisch verkeer zijn belangrijke hoekstenen van de Surinaamse samenleving. Door middel van beeldspraak zei Moestadja donderdag 27 oktober in de Nationale Assemblee rond de naturalisatie van 62 personen tot Surinamers, dat de samenleving zich nu in een situatie bevindt waarbij de “welvaartskoek” niet voldoende is voor een ieder, waardoor het voorspelbaar is dat de bestaanszekerheid in gevaar komt. Als samenleving dient er gewerkt te worden aan de vergroting van de “welvaartskoek”, waarbij de verdeling ervan naar een ieder toe langs de lijnen van eerlijkheid en rechtvaardigheid geschiedt. 

Moeilijke opdracht

Hoewel volgens hem de samenleving een rechtvaardige en eerlijke verdeling van welvaart en welzijn belijdt en huldigt, is het in praktijk brengen daarvan een heel moeilijke opdracht. “Indien de welvaartskoek bij ongewijzigd beleid klein blijft, hoe in hemelsnaam moet je die dan verdelen om een ieder happy te laten zijn”, vroeg Moestadja. 

“Eerlijke en rechtvaardige verdeling van de welvaartkoek is in deze situatie in theorie makkelijker om een ieder gelijkelijk unhappy te laten zijn, dan om een ieder happy’ te laten zijn. Tegen deze achtergrond en mede in het licht van de toelating van nieuwe Surinamers tot onze vredige en harmonieuze multi-etnische samenleving is de verleiding groot dat de samenleving in een situatie van schaarste vervalt in discriminatie, etnische spanningen en rassenhaat. Het is van belang dat de overheid deze situatie goed managed”, vindt het Assembleelid.

Bevolkingspolitiek

Tijdens de debatten donderdag vroeg het Assembleelid aandacht voor het hebben van nationaal bevolkingsbeleid oftewel een nationale bevolkingspolitiek. Hij is er zeer over te spreken, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken nu een beleidsnotitie heeft geproduceerd waarin de contouren zijn opgenomen van een bevolkingspolitiek voor de periode 2021 tot en met 2040. Deze beleidsnotitie is mede gebaseerd en heeft voortgebouwd op twee rapporten die het ministerie van Binnenlandse Zaken op dit stuk reeds in 2014 heeft geproduceerd. Moestadja was toen minister van Binnenlandse Zaken. 

Moestadja wilde weten wat de status is van de beleidsnotitie Bevolkingsbeleid 2021-2040 die nu bij Binnenlandse Zaken ligt. Volgens hem gaat deze beleidsnotitie bevolkingsbeleid uit van inclusiviteit van elke burger in de ontwikkeling van het land. Die inclusiviteit impliceert niet alleen dat elk individu moet kunnen participeren in de ontwikkeling, maar dat het ook deelgenoot wordt van de vruchten van die ontwikkeling. Eerlijke en rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn is daarbij de grondprincipe.

SS

error: Kopiëren mag niet!