Saka a stroom

De regering heeft onlangs een commissie geïnstalleerd met vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Dit is een tarieven commissie die moet kijken naar de energietarieven die de samenleving alsook het bedrijfsleven zullen moeten betalen. Sinds deze regering in een arrangement is getreden met het IMF (Internationaal Monetair Fonds) is als eis gesteld dat subsidie afgeschaft moet worden waaronder de energiesubsidies.

De overheid heeft toen de energietarieven verhoogd, maar dat heeft gestuit op protest, waarbij signalen waren afgegeven het niet te doen. Door die druk heeft de regering de tarieven wel verhoogd, maar niet zoals gewenst.

Binnen de regering zijn hardliners die de mening zijn toegedaan, zet het mes er een keer in, en men hoopt dat de burger het overleeft. 

De Energie Bedrijven Suriname (EBS) wordt gesubsidieerd door de overheid, er gaan middelen van de belastingbetaler naar dit staatsbedrijf waardoor de kosten nog dragelijk en betaalbaar zijn voor het volk.

Men heeft toen getracht de tarieven weer te verhogen en dat zou gebeuren per 1 oktober. De protesten bleven toen ook niet uit  en de vakbeweging kwam ook in beeld. Uiteindelijk werd gedreigd acties te voeren als de overheid deze verhoging zou doorvoeren.

Mogelijk geschrokken door deze dreigementen had de regering besloten de verhoging van de tarieven aan te houden. Er is niet gezegd dat ze niet meer doorgevoerd zullen worden, maar dat deze slechts zijn aangehouden.

Nou komt dus deze commissie in, die zal moeten uitrekenen hoe hoog de tarieven precies zouden moeten zijn. Want uiteindelijk moet iemand deze tarieven als kosten betalen.

Er zijn ook veel protesten geweest om duidelijk te maken, dat zolang de EBS niet doorgelicht wordt,men niet tot een concrete tariefsverhoging kan overgaan. Er zijn hiervoor destijd rapporten uitgebracht, maar niemand durft ernaar te kijken en is verder niets ondernomen.

Er zou zijn gesteld, dat er veel lucht in deze onderneming is. Daarmee wordt bedoeld, dat de EBS al jaren niet efficiënt wordt gedraaid waardoor de kosten van deze onderneming hoog zijn en de consument daarvoor moet betalen.

Ook heeft men de opvatting dat individuen buiten de EBS, die al jaren diensten al jaren, te veel grip hebben op personen en binnen alle politieke partijen. Er is geen durf hierdoor, anders gaat de beerput open en dan komt alle “corruptie stank” naar buiten. Dus iedere regering en  politiek is snel met het sussen van zaken en daardoor blijft het bij een kletsverhaal. 

Bij de invoering van de eerste verhoging had de regering ook bekend gemaakt, dat de Energie Autoriteit zou waken over de tarieven en ervoor zou zorgen, dat die in balans zouden blijven. Het bleek later dat ook deze autoriteit niet in staat was dit in de gaten te houden, anders was er nu geen commissie voor nodig.

Uiteindelijk is men overgegaan tot die commissie om dat te bepalen. Opmerkelijk bij de samenstelling van deze commissie is, dat Robert Ameerali, de voormalige vicepresident van Suriname in de tijd van regering Bouterse, ook erbij is gevoegd.

Aan de hand van de reacties nadat dit bericht werd bekend gemaakt, zien we dat velen in de samenleving de gedachte zeer onsmakelijk en zelf misselijkmakend vinden, dat één van de mede veroorzakers van de slechte situatie waarin het land nu verkeert, is toegevoegd aan deze commissie.

Men vindt het onbegrijpelijk dat men heeft besloten deze persoon op te nemen in de commissie, terwijl deze persoon zeer vernietigend is geweest in zijn beleid als tweede man van het land.

Daarvoor moet de regering politiek gezien een verklaring komen geven, gezien de regering strijd heeft gevoerd tijdens het regime van Bouterse waarvan Ameerali deel van uitmaakte.

Het hebben toegelaten van deze persoon is een bedrog aan de kiezer. Ameerali heeft ook als voorzitter van de Raad van Ministers destijd alle “criminele”opdrachten gesanctioneerd.

Deze commissie zal er desondanks voor moeten zorgen, dat de tarieven komen en tegelijkertijd dragelijk zijn voor de samenleving. Dure energie voor het bedrijfsleven betekent, dat zij niet gaan kunnen concurreren, de kosten allemaal in rekening zullen brengen aan de consument en dus hogere prijzen zullen doorvoeren.

Ook is het niet aantrekkelijk voor bedrijven die voornamelijk exporteren.

Het is bekend dat men in alle landen zoveel als mogelijk de energieprijzen voornamelijk voor het bedrijfsleven laag houdt, zodat ze tot optimale productie in internationale concurrentie al dan niet regionale concurrentie kunnen aangaan met concurrenten in andere landen.

Het is bekend dat wij onze energie krijgen middel generatoren en die hebben olie nodig, wat kostbaar is, alsook hydro energie dat gerekend kan worden tot schone energie en de prijs juist aan de lage kant moet zijn.

Overigens werkt de commissie volgens een deadline om in 4 weken tijd hun bevindingen uit te brengen over hoe verder te gaan met de energietarieven in ons land. 

Oglaya W.M.

error: Kopiëren mag niet!