Internaat Shiloh in Nickerie goed voorbeeld van na regen komt zonneschijn

In het Internaat Shiloh zijn zo’n 21 jeugdigen ondergebracht vanuit het ressort Kabalebo die hun studie in het district Nickerie voortzetten.

Harde regen

De situatie van de leerlingen in het Shiloh internaat te Nieuw Nickerie was gedurende een hele tijd, in het begin van dit jaar, niet wat het wezen moest. De leerlingen waren in een situatie terecht gekomen dat voedingsmiddelen en drank niet gegarandeerd was. Dit probleem behoorde op een gegeven ogenblik, na herhaaldelijk melding ervan te hebben gedaan, tot het verleden. Dagblad Suriname vernam dat de donaties van burgers voor het internaat heel groot zijn geweest. Tot het moment dat dagblad Suriname in contact was met de toenmalige beheerder, was alles wel onder controle. 

De districtscommissaris van het ressort Kabalebo, was op gegeven ogenblik niet op een lijn met de toenmalige toezichthouder, Bronne K die door haar werd ingezet. Hij werd ontslagen en moest het pand verlaten. Het ontslag viel echter niet in goede aarde en vanaf dat moment was er wrijving tussen de districtscommissaris en de toenmalige beheerder. De wrijving duurde voort, maar het toezicht van de kinderen werd geplaatst bij de toenmalige beheerder. 

Districtscommissaris van Kabalebo

Districtscommissaris van het ressort Kabalebo Josta Lewis gaf op haar beurt elke keer aan Dagblad Suriname te kennen, dat er alles aan werd gedaan om de kinderen toch te voorzien van de nodige voeding en drank en een prettige maar vooral veilige leefomgeving. De burgermoeder heeft zich altijd ingezet ter bevordering van de situatie van deze jeugdigen in het internaat, echter lukte het haar niet altijd. De belofte, die ze toen heeft gemaakt is recentelijk, aan het begin van oktober, eindelijk waargemaakt door de districtscommissaris.

Internaat Shiloh maakt in het nieuw schooljaar een nieuwe start

Recentelijk heeft de districtscommissaris van Kabalebo een bezoek gebracht aan het Shiloh internaat te Nickerie om de leerlingen te motiveren harder hun best te doen dit schooljaar. Er zijn levensmiddelen, schoonmaakmiddelen, broodbeleg en schoolpakketten overhandigd. Dit was mogelijk gemaakt door een donatie van de president en ook door de districtscommissaris. 

De nieuwe beheerders zijn Ricardo Macintosh en zijn wederhelft Simone Macintosh. De leerlingen hebben volgens informatie verstrekt door het Burger Informatie Centrum Kabalebo aangegeven een heel goede band te hebben met de huidige toezichthouders en zullen meewerken met de nieuwe regels voor een goede communicatie en reputatie die hun zal vormen voor de maatschappij.

GW

error: Kopiëren mag niet!