In memoriam: prof.mr.dr. Peter Adalbert Stein

 Berlijn 1/9/1927 – Amsterdam 14/10/2022

Coryfee van het Nederlandse Burgerlijk Recht en eminente kenner van het Surinaamse Burgerlijk Recht

                                                                           Carlo Jadnanansing 

Hugo Fernandes Mendes overhandigde begin dit jaar (2022) te Amsterdam op verzoek van de redactie van het SJB een gouden speld met oorkonde aan prof. Stein als blijk van waardering voor zijn aan het SJB verleende diensten als auteur en contactwetenschapper. 

Enkele dagen geleden bereikte mij het droevige bericht dat mijn oude vriend prof.mr.dr. Peter Stein niet meer in ons midden is. Ongeveer dertig jaar geleden leerde ik hem kennen in Paramaribo toen hij in ons land was voor het verzorgen van colleges aan de Anton de Kom Universiteit en het geven van enkele lezingen over de mogelijkheid voor het invoeren van een nieuw Burgerlijk Wetboek voor ons land naar Nederlands model. 

Daarvóór had hij Suriname reeds ettelijke malen bezocht en hij vertelde mij dat hij elke gelegenheid aangreep om ons land te bezoeken, daar hij van het land was gaan houden. Wat mij direct opviel bij Peter, zoals ik hem als vriend mocht noemen, was zijn eenvoud, zijn aimabel karakter, maar vooral zijn bijzonder gevoel voor humor. 

Tijdens de eerste door mij bijgewoonde lezing van hem in Torarica, greep ik de gelegenheid aan hem dank te zeggen met de volgende woorden die vooral de oudere juristen zullen aanspreken: “Professor, ik heb nooit colleges van u gehad daar ik in Leiden gestudeerd heb, maar ik moet u zeggen dat ik mijn kennis over het burgerlijk recht voornamelijk heb opgedaan door het bestuderen van uw beroemde klappers die (informeel) verboden waren voor Leidse studenten. Hiervoor alsnog mijn hartgrondige dank.” 

Toen ik in Leiden verbleef had ik niet gedacht ooit kennis te zullen maken met deze grote rechtsgeleerde, laat staan bevriend met hem te worden. 

Mijn laatste ontmoeting met Peter dateert van enkele jaren geleden toen ik samen met hem als fellow Rotarian naar een meeting ging van zijn Rotaryclub Halfweg Amsterdam. Hij bestuurde toen nog zelf zijn auto. 

Peter was emeritus hoogleraar burgerlijk recht en handelsrecht aan de UvA (Universiteit van Amsterdam). 

Vanwege zijn grote kennis en productiviteit werd hij door het Surinaams Juristen Blad aangezocht als contactwetenschapper, welke functie hij van 2003 tot 2020 vervulde. Zijn eerste artikel in het SJB was “Eigendomsoverdracht tot zekerheid” (SJB september 1991). Zijn specialisatie is op het gebied van vermogensrecht, waar de meeste van zijn artikelen over gaan, maar ook op de aanverwante gebieden als handelsrecht en verzekeringsrecht heeft hij zich verdienstelijk gemaakt. Hij heeft vooral commentaar op vonnissen geleverd. In totaal heeft hij 24 artikelen geschreven voor het SJB. 

Peter werd geboren in 1927 te Berlijn, Duitsland. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden, waar hij vervolgens werkzaam was. Hij promoveerde daar in 1957. Daarna trad hij in dienst bij de Universiteit van Amsterdam, eerst als onderzoeksassistent, terwijl hij in 1966 aldaar benoemd werd tot gewoon hoogleraar handelsrecht en burgerlijk recht. Tot 1 oktober 1992 was hij verbonden aan gemelde universiteit. 

Peter heeft een indrukwekkende verzameling aan publicaties op zijn naam staan. Hij heeft o.a. een handboek geschreven over het burgerlijk procesrecht, dat in bewerkte vorm reeds een tweeëntwintigste druk heeft beleefd onder de naam: Compendium Burgerlijk procesrecht en is medeauteur van het handboek getiteld: Grondtrekken van het Handelsrecht, waarvan reeds een negende druk is verschenen. 

Hij heeft ook kritische commentaren geleverd over verschillende delen van het nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek. Voorts is hij vanaf 1979 annotator geweest van diverse uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden. 

Vermeldenswaard is dat hij ook (co-)promotor geweest is van enkele bekende Surinaamse juristen zoals mr.dr. G.P. Dayala (gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam in 1998) en mr.dr. J. van Dijk-Silos (gepromoveerd aan de Universiteit van Suriname in 1997). 

In Nederland wordt hij beschouwd als een van de coryfeeën van het burgerlijk recht. In Suriname mogen wij er daarom trots op zijn dat hij ook aan de ontwikkeling van de rechtswetenschap in ons land een significante bijdrage heeft geleverd. 

Zijn wederhelft Lizzy Stein-Vos is op 17 oktober 2019 overleden. Vanaf dat moment ging zijn gezondheid ook gestadig achteruit. 

Ik beschouw het als een eer dat ik Peter als mijn vriend mocht beschouwen. 

Aan de nabestaanden betuig ik mijn oprechte deelneming! 

Moge zijn ziel de eeuwige vrede ten deel vallen! 

(Foto: Hugo Fernandes Mendes overhandigde begin dit jaar (2022) te Amsterdam op verzoek van de redactie van het SJB een gouden speld met oorkonde aan prof. Stein als blijk van waardering voor zijn aan het SJB verleende diensten als auteur en contactwetenschapper.) 

error: Kopiëren mag niet!