DNA verleent aan 62 personen Surinaamse nationaliteit

De Nationale Assemblee heeft donderdag 27 oktober met algemene (39) stemmen aan 62 personen de Surinaamse nationaliteit verleend middels naturalisatie. Met de goedkeuring van betreffende ontwerpwet verkrijgen ook 7 kinderen van de genaturaliseerden de Surinaamse nationaliteit.

De grootste groep genaturaliseerden zijn Guyanezen (28) en Haïtianen (24). De rest zijn afkomstig uit Maleisië (1), Cuba (2), Brazilië (1), Turkije (1), China (1), de Dominicaanse Republiek (1) en Pakistan (1). Het gaat in totaal om 37 mannen en 25 vrouwen.  34 van hen bevinden zich in de leeftijdsgroep beneden de 30 jaar.

Opmerkelijk is dat onder de genaturaliseerden zich 2 personen bevinden behorende tot het hoger kader. Het gaat om twee artsen, te weten een cardioloog en een internist. 5 personen zijn ondernemers en hebben een eigen bedrijf. 47 hebben een lagere schoolopleiding en zitten in de lagere beroepsgroepen zoals interieurverzorgers, monteurs en vissers. Onder de genaturaliseerden zijn ook 3 docenten en 2 studenten. 

Tweede keer dit jaar

Dit is de tweede keer dit jaar dat de Nationale Assemblee bij wet de Surinaamse nationaliteit verleend aan personen door naturalisatie. In februari verkregen al 55 personen de Surinaamse nationaliteit. De genaturaliseerden zijn personen die al een aantal jaren zich in Suriname hebben gevestigd en werken. Hun verzoeken om tot Surinamer genaturaliseerd te worden voldoen aan alle formaliteiten van de Wet op de Nationaliteit en Ingezetenschap. Daarnaast hebben de verzoekers vanwege hun jarenlange verblijf in het land een bepaalde affiniteit met de Surinaamse samenleving en kunnen zij bijdragen aan de ontwikkeling van het land. 

Lange wachttijden

Tijdens de behandeling van de betreffende ontwerpwet donderdag 27 oktober in de Nationale Assemblee hebben leden opnieuw aandacht gevraagd van de regering voor een aantal zaken. Behandeling van verzoeken tot naturalisatie zouden te lang duren voordat het uiteindelijk op het bord van de minister van Justitie en Politie belandt. Vaak zijn dossiers ook onvolledig en mensen die de aanvraag gedaan hebben zijn niet of moeilijk bereikbaar.

Assembleeleden pleiten voor een betere begeleiding bij het doen van verzoeken tot naturalisatie, ook in de districten. Aan minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie werd gevraagd die voorzieningen te treffen opdat de lange wachttijden voor behandeling van verzoeken gereduceerd worden. Mensen wachten vaak jarenlang voordat zij iets vernemen met betrekking tot hun verzoeken. Dit leidt tot irritaties en frustraties bij betrokkenen. Velen doorlopen het proces daarom ook niet. Assembleeleden bepleiten ook een versterking van de desbetreffende afdelingen van het ministerie van Justitie en Politie. De afdelingen dienen over de nodige middelen te beschikken. 

Voor wat betreft toekomstige naturalisatie zijn er nu drie lijsten in voorbereiding. Nu bevindt zich bij president Chandrikapersad Santokhi een “afgeronde” lijst die binnenkort bij de Nationale Assemblee wordt ingediend voor behandeling. Assembleevoorzitter Marinus Bee zegt binnen twee weken naar de indiening van de lijst uit te kijken

SS

error: Kopiëren mag niet!