Suralco contra seniorenburgers in het langstdurende Kort Geding in de geschiedenis van Suriname

“Er gaat vrijwel geen maand voorbij zonder dat ik telkens tot mijn verdriet, opnieuw overlijdensberichten van collega Suralconiers verneem. De afgelopen dagen zijn nog 2 personen ons voorgegaan. Wie volgt?”, vraagt een nabestaande zich af.

Medische zorg inleveren

“Wist u dat, Suralco haar werknemers tot de dood kwelt? De gepensioneerden worden niet alleen enorm benadeeld door de US$/SRD koers die de bauxietmaatschappij aanhoudt bij de pensioenuitkering. Er wordt ook geëist, dat de gepensioneerden de medische zorg waarop zij recht hebben inleveren.”

Onontbeerlijk

“Er kan niet genoeg benadrukt worden, dat de medische zorg onontbeerlijk is. Suralconiers hebben jarenlang onder gevaarlijke omstandigheden waaronder het gebruik van chemische- en giftige stoffen gewerkt. Het is niet denkbeeldig dat de gezondheid van de gepensioneerden daardoor aangetast is.”

Uitvaartbijdrage intrekken

“Suralco contra seniorenburgers is het langstdurende Kort Geding in de geschiedenis van Suriname. Om het slepend conflict te beëindigen (de rechtszaak sleept zich al 7 jaren voort), wenst Suralco tevens, dat de bestaande uitvaartbijdrage van de maatschappij komt te vervallen.”

Aansprakelijkheid

“De regering en de Suralco/Alcoa zijn allebei aansprakelijk voor de ontstane misère, omdat de belangen van de werkers niet veilig zijn gesteld en niet zijn meegenomen in de onderhandelingen over de vroegtijdige ontbinding van de Brokopondo Overeenkomst.”

De taak van de rechter?

“De regering ontwijkt deze dringende kwestie en weigert verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zij gaat ervan uit, dat de seniorenburgers van   de bauxietmaatschappij zelf moeten opkomen voor hun rechten. Wie beschermt de burgers tegen Suralco/Alcoa? Is het een taak voor een rechter?”

Verloren vertrouwen

“Binnen het actiecomité van de gepensioneerden leeft het gevoel, dat Suralco door haar machtspositie op alles en iedereen grip schijnt te hebben, inclusief de rechterlijke macht die door treuzelend optreden al zeven magere jaren heeft veroorzaakt voor de gepensioneerden.”

Werkende klasse de dupe

“De werkende klasse is steeds weer de dupe van werkgevers die boven wet en regel staan. Het valt op, dat Suriname stilzwijgend toeziet hoe de Suralco doelbewust overeenkomsten, billijkheid, wet en recht met de voeten betreedt.”

Solidariteit ontbreekt

“Suralconiers zijn teleurgesteld in de vakbeweging. De pensioenregeling is onder leiding van C-47 vakbondsleiders tot stand gekomen, maar de Centrale biedt geen begeleiding, adviseert niet, verleent geen ondersteuning en toont geen solidariteit.”

Bauxietbonden

“Te bedenken dat de bauxietbond het vlaggenschip was van de Progressieve Vakcentrale ’47. De vakbondstop van deze groep wordt tot op heden uitgemaakt door personen die de bauxietwerknemersbonden hebben geleid.”

Tot zover voor het moment.

HD 

error: Kopiëren mag niet!