Melvin Bouva: “Meer betting-kantoren dan overheidskantoren”

In de ontwerpwet Casinowezen en de ontwerpwetten Wijziging Loterijwet en wet Toezicht en Controle Kansspelen zoals die nu bij de Nationale Assemblee in behandeling zijn, zullen niet goedgekeurd worden tenzij de regering belangrijke wijzigingen en aanpassingen daarin doorvoert. Het parlement vindt kamerbreed dat de wetsontwerpen terug naar de “operatietafel” gaan.

De regulering en ordening die met de wetsontwerpen worden beoogd, zijn onvoldoende gericht op de bescherming van de samenleving tegen de ernstige negatieve sociale gevolgen van casino’s en kansspelen. Gokverslaving, gezinsontwrichting, afname van arbeidsmotivatie, kruimel diefstal en slechte invloed op de jeugd zijn maatschappelijke fenomenen die de laatste tijden epidemische vormen lijken aan te nemen. 

De vele “betting-kantoren” die de laatste tijden als paddestoelen verrijzen in haast alle wijken en woonbuurten in stad, districten en zelfs in het verre binnenland is een zorgelijke ontwikkeling. “Er lijken meer betting-kantoren te zijn in het land dan overheidskantoren”, illustreerde Melvin Bouva (NDP) de ernst van de situatie.  Kamerbreed vindt het parlement dat de overheid onmiddellijk dient in te grijpen en regulerend optreedt. 

Uit de klauwen

De aanwezigheid van “betting-kantoren” in bijna alle straten en woonbuurten loopt uit de klauwen. Het aanbod van vele vormen van kansspelen is nauwelijks meer bij te houden. De drempel voor de verschillende kansspelen moet hoger gesteld worden. Dat de schooljeugd onderweg naar- en van school een “betting-kantoor” binnenstapt gebeurt vaker dan men denkt. Vooral in de districten schijnt dit een groot probleem te zijn. Parlementariërs vroegen zich af of het exploiteren van een “betting-kantoor” vergunningsplichtig is. Indien dat zo is, welke instanties zijn san belast met het verstrekken van vergunningen? Hoe kan het dat er in een straat meerdere “bettings-kantoren” zijn? De regering moet volgens de Nationale Assemblee op de meest korte termijn paal en perk stellen aan deze situatie. 

Money laundering 

De indiening van het wetsontwerp Casinowezen, en de wijzigingsvoorstellen in de Loterij Wet en de Wet Toezicht en Controle Kansspelen door de regering is blijkens de respectieve Memories van Toelichting niet zozeer ingegeven om de samenleving te beschermen tegen de negatieve effecten van casino’s en kansspelen.

De redenen voor de indiening van de wetsontwerpen is meer gericht op het voldoen van de eisen van de Financial Action Task Force (FATF). Casino’s en kansspelen vormen namelijk een groeiend probleem met betrekking tot money laundering. Studies hebben uitgewezen dat organisatoren van kansspelen nog steeds grote sommen geld accepteren, zonder de  identiteit van de speler vast te stellen. Grote sporten zoals voetbal, Amerikaans voetbal, ijshocky, cricket, basketbal, boksen, wrestling en high value sport types zoals paardenraces en autoraces bieden goede gelegenheden om grote bedragen wit te wassen, waarbij criminelen contant geld en niet-contant geld in bezittingen of in  kleine geldbiljetten converteren. 

Dreiging blacklisting

Met betrekking tot loterijen is het belangrijk om de identiteit van de winnaar(s) in de gaten te houden. Het gevaar bestaat dat winnende loten voor een hoger bedrag worden opgekocht en daarbij grote sommen geld worden witgewassen.

Vrijwel alle landen in de wereld, ook Suriname, hebben verplichtingen om maatregelen te treffen tegen money laundering en de financiering van terrorisme. Het niet voldoen aan deze verplichtingen betekent blacklisting van het land en totale economische isolatie. 

Met de ontwerpwetten die nu bij de Nationale Assemblee zijn ingediend lijkt de regering echter hoofdzakelijk gericht te zijn op het voldoen aan de verplichtingen van FATF, en onvoldoende op de bescherming van de samenleving. Tegen deze achtergrond wil het parlement van de regering betere wetsontwerpen. In de vorm zoals die nu zijn ingediend en in behandeling zijn, dragen ze hun goedkeuring niet.

SS

error: Kopiëren mag niet!