Directie RGM informeert traditioneel gezag Brokopondo

De directie van Rosebel Gold Mines N.V  (RGM) heeft eerder deze week tijdens een onderhoud met het traditioneel gezag van Brokopondo deze geïnformeerd over de op handen zijnde overname van het goudmijnbouwbedrijf door de Chinese mijnbouwgigant Zijin Mining Group Corporation Ltd. Het traditioneel gezag van het district is op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de verkoop van het bedrijf. Dat er een nieuwe eigenaar van RGM komt staat vast. Aan de hand van de verstrekte informatie door de directie van RGM lijken de kaarten tussen RGM en Zijin al te zijn geschud, zo verneemt Dagblad Suriname  uit kringen van het Platform van Traditionele Gezagdragers van Brokopondo. 

Aan traditionele gezagsdragers is de verzekering gegeven, dat alle gemaakte afspraken tussen RGM en de lokale gemeenschap van Brokopondo normaal voortgang zullen vinden. Enkele van de belangrijke afspraken zijn de bouw van een scholengemeenschap in het district, het ombouwen van twee posten van de Medische Zending tot mini ziekenhuizen en de rehabilitatie van wegen in onder andere het Matawai-gebied. Deze gemeenschapsprojecten zullen gefinancierd worden uit het Rosebel Community Fund.

Tussen RGM en de lokale ondernemers bestaat ook een goede “understanding” voor wat betreft de toelevering van producten en diensten. Binnen RGM is een aparte afdeling Community Relations. Deze afdeling heeft in alle dorpsgemeenschappen die zich in de impactzone van Rosebel bevinden een aanspreekpunt bestaande uit dorpelingen. Deze dienen als een soort klankbord voor alle zaken die te maken hebben met de woon- en leefomstandigheden in en rond de dorpen.

Hoewel bovenstaande zaken niet expliciet zijn opgenomen in de Delfstoffen Overeenkomst met de staat Suriname, heeft Rosebel Gold Mines zich altijd van haar sociaal-maatschappelijk verantwoordelijkheid doen blijken. “Van de nieuwe eigenaar is het wat dat betreft nog koffiedik kijken”, zo wordt in kringen van het traditioneel gezag gezegd.

SS 

error: Kopiëren mag niet!