Sleur slaat alarm over herkomst olievlekken op Surinamerivier

Beschuldigende vinger richting Staatsolie

Erlan Sleur, oprichter van Probios, hield dinsdag 25 oktober een persconferentie waarin hij zijn bevindingen naar aanleiding van de olievervuiling op de Surinamerivier, ruim twee weken terug, deelde met de media. Hij baseerde zich op mededelingen van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing, NCCR, en eigen veldonderzoek. Sleur toonde een videofragment waarin Jerry Slijngard van het NCCR aangeeft, dat de overheid op zoek is naar de daders en dat men ervan uitgaat dat de olie illegaal is gedumpt. Een tweede punt is dat drijvers gebruikt zouden worden om de olie vast te houden.

Vreemd

Sleur zei, dat enkele zaken hem bevreemden omdat de olie op ruwe aardolie lijkt. “Vooral vanwege de kleverigheid en dat het zich daardoor niet egaal verdeelt over het water, maar in vele losstaande vlekken”, lichtte Sleur toe. Hij merkt op dat Staatsolie de enige is die bezig is met aardolie. En voegt hij toe: “Ook is daar de Staatsolie raffinaderij en de Staatsolie energiecentrale op steenworp afstand.” Over dit laatste merkte Sleur op, dat Staatsolie niet wordt genoemd in de verslaggeving om uit te sluiten dat de olie daar vandaan kan komen. “En heel opmerkelijk is dat ook Staatsolie zelf geen mededelingen doet”, benadrukte de activist.

Hij legde er de nadruk op de persconferentie niet alleen bij elkaar te hebben geroepen als milieuactivist, maar ook dat hij sprak vanuit de kennis van zijn studie biologie, biochemie en toxicologie. Daarbij maakte hij duidelijk, dat aardolie uit verschillende fracties bestaat, waaronder lichte fracties, die snel zullen verdampen. Hij wees echter op de zwaardere fracties die achterblijven, een bestanddeel waaruit asfalt wordt gemaakt. “Het is diepzwart, zwavelgeurig, zeer dik en kleverig”, merkte Sleur op. 

Op basis van de aangehaalde zaken zei hij dat er vragen zijn die niet passen binnen het bericht dat is gedeeld met de samenleving. “En dat roept vragen op.”

Boottocht

Op zoek naar antwoorden heeft Sleur zelf onaangekondigd een boottocht ondernomen. Hij trof aardolie aan en nam een monster mee voor verder onderzoek. Sleur merkte op dat richting de raffinaderij bij de lange steiger op het eerste gezicht alles schoon lijkt. “Hoe kan dat?”, vroeg hij. “De invloed van eb en vloed daar is zeer sterk, de stroming verandert om de 6 uur de richting en zou de olie moeten verspreiden”, liet hij weten.

Video inham bij raffinaderij met olie

Sleur zei even te hebben getwijfeld, maar dat was van korte duur toen hij stuitte op een kleine inham die zwart zag van de olie. “Ik zie de drijvers (booms) liggen en ik zie dat de olie hier van de oever komt en wel rechtstreeks van de raffinaderij die er vlak achter ligt.” Hij liet ook weten aan de groenigheid van de bladeren van de planten aan de oever te hebben kunnen vaststellen dat het om een verse besmeuring ging.

Geheimzinnigheid

“Het is overduidelijk waar de olie vandaan komt”, sprak Sleur. Volgens hem is er sprake van geheimzinnigheid en hij vraagt zich af waarom. “Het kan nooit, dat de steiger schoon is terwijl ik aan beide zijden van de steiger kleverige aardolie heb gevonden”, aldus Sleur, die eraan toevoegde, dat het overduidelijk is dat de steiger van Staatsolie is schoongespoten met detergenten (giftige oplosmiddelen) om de sporen die naar de bron leiden te verwijderen. De milieuactivist zei bewust enkele dagen te hebben gewacht met het naar buiten brengen van deze informatie in de hoop dat er vanuit de officiële kanalen de juiste informatie met de samenleving zou worden gedeeld. Sleur zei daar tevergeefs op te hebben gewacht….

Zwaar

“Het valt mij zwaar om deze mededelingen te doen over onze nationale trots.” Sleur is echter van mening dat er een rode lijn is die niet mag worden overtreden wanneer het gaat om milieubeleid en de veiligheid van mensen. Hij wees ook op klachten die hij vanuit OS Huwelijkszorg in Saramacca heeft gehad over het ventileren van het giftige gas H2S Waterstofsulfide. “Op nauwelijks 50 meter van een lagere school en een mandir. Waterstofsulfide ruikt naar rotte eieren en kan boven een bepaalde concentratie dodelijk zijn”, waarschuwde Sleur.

Satellietfoto’s lozing raffinaderij

Sleur heeft het onderzoek niet alleen gelaten bij waarnemingen op het water met de boot. Voor zijn ‘helicopterview benadering’ koos hij ook voor satellietfoto’s. Hij gaf aan, dat uit die beelden de vervuiling van de rivier bij de raffinaderij duidelijk wordt aangetoond en spreekt van een systematische vervuiling. Dit is volgens Sleur een gevaarlijke ontwikkeling  voor de gezondheid van mens en dier.

Oproep

Tijdens de persconferentie heeft Sleur de bal op de speelhelft van Staatsolie gelegd, omdat er geen ander bedrijf werkt met aardolie. Hij riep ook de overheid, het parlement, het Openbaar Ministerie en de procureur-generaal op om een onderzoek te starten naar de handelingen. “Want onze gezondheid en milieu zullen vernietigd worden door dit gedrag”, aldus Sleur.

  • Noot: inmiddels is bekendgemaakt, dat het NCCR het onderzoek heeft overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

RB

error: Kopiëren mag niet!