POLL: Pertjajah Luhur zou bij tussentijdse verkiezingen nauwelijks stemmen behalen

De politieke partij Pertjajah Luhur, onder voorzitterschap van Paul Somohardjo, zou wanneer er nu tussentijdse verkiezingen zouden worden gehouden, amper stemmen behalen. Dat kan de conclusie zijn uit het resultaat van een gehouden poll op de website van Dagblad Suriname.

Van het aantal van 953 uitgebrachte stemmen, heeft maar liefst 92% (873 stemmen) aangegeven niet op de Pertjajah Luhur te zullen stemmen bij tussentijds verkiezingen. Slechts 80 personen (8 procent) stelt in dat geval wel op die partij te zullen stemmen.

Hoe het uiteindelijk gaat uitvallen bij de geplande verkiezingen in mei 2025 zal moeten blijken, maar de voortekenen zijn niet positief. In ieder geval is partijleider Paul Somohardjo al van Paramaribo naar het district Nickerie verhuisd in de hoop dat hij hiermee kan werken aan uitbouw van partij geledingen in het westen van het land.

Somohardjo zei in februari van dit jaar, dat hij door de partij was gevraagd om de afdeling Nickerie te coördineren naar de komende verkiezingen. ‘’Je hebt het oosten en waar de zon onder gaat, is het westen en ik ben de ondergaande zon en ga het westen helpen. Ik ga hier wonen, ik ga mij hier vestigen.‘’

Hij hechtte er wel aan om te benadrukken, dat hij niet in de eerste plaats naar Nickerie vertrekt om zich kandidaat te stellen in 2025 in het district. “Het gaat bij mij meer om de band van het volk, in het bijzonder hier in Nickerie, zodanig te consolideren en de band met ABOP vooral, want velen begrijpen niet dat PL en ABOP één zijn.’’ Over een mogelijke  kandidaatstelling in Nickerie zei Somohardjo: “Niets is uitgesloten, maar dat is niet mijn prioriteit. Men denkt dat wanneer politici verhuizen, dat zij azen op politieke zetels.”

Overigens, bij de verkiezingscampagne van 2020, was de coördinatie van het district Nickerie in handen van zijn zoon Bronto Somohardjo, de huidig minister van Binnenlandse Zaken. 

‘’Het is Bronto toen niet gelukt de zetel te halen, omdat hij moest vechten tegen een coalitie die erop uit was te breken, inbraakpolitiek, wat ook is gelukt, waardoor de partij versnipperde. Een deel stemde voor William Waidoe, een ander deel voor de HVB (Hervormings- en Vernieuwingsbeweging). Ze werden allemaal ingezet om ons te verdelen, maar nu zien wij dat de mensen die weg waren, terugkeren”, aldus Somohardjo eerder dit jaar. ‘’Mijn komst naar Nickerie heeft meer te maken met het behouden van de band onder de leden.’’

De partij wordt in De Nationale Assemblee nu vertegenwoordigd – in combinatie met de ABOP – door Miquella Soemar-Huur en Evert Karto.

PK

error: Kopiëren mag niet!