Padieoogst loopt ten einde, verhoging rijstprijs verwachtbaar

De huidige padieoogst in het district Nickerie loopt ten einde. Op enkele honderden hectaren na, is de oogst voor het overgrootste deel binnengehaald. Er was voor dit seizoen met veel inspanning van de boeren en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ruim 23.000 hectare padie ingezaaid.

De oogstopbrengsten per hectare  variëren gemiddeld tussen 50 en 60 balen, dat aan de lage kant is. Naast teelttechnische en klimatologische omstandigheden die hieraan ten grondslag zouden kunnen liggen, was er dit seizoen sprake van een rattenplaag. Deze plaag heeft nogal aanzienlijke schade aangericht aan de padieaanplant.

Dit seizoen hebben boeren te kampen gehad met verhogingen van prijzen van inputs, waaronder die van brandstof, onderdelen, kunstmest en andere landbouw chemicaliën.  De prijs van padie die rijstverwerkers dit seizoen bij de opkoop betalen ligt gemiddeld rond de SRD 600 per baal van 79 kilogram. Vorig seizoen lag de gemiddelde padieopkoopprijs gemiddeld rond de SRD 450 per baal. Terwijl de padieoogst ten einde loopt, zijn enkele boeren reeds begonnen met grondbewerking van arealen ten behoeve van de volgende inzaai. De focus zal daarbij vooral gericht zijn op de beschikbaarheid van voldoende irrigatiewater en voldoende zaaizaaid.

Prijs van consumptierijst

Gelet op de prijs die verwerkers bij het opkopen van padie betalen is het verwachtbaar dat de prijs van consumptierijst op de lokale markt zal stijgen. Het valt nog te bezien in welke mate deze prijsstijging zal zijn. De prijs van rijst op de lokale markt bedraagt nu tussen de SRD 20 en SRD 25 per kilogram.

Het Assembleelid Radjendrekoemar Debie (VHP) heeft recentelijk in het parlement aandacht gevraagd voor de rijstprijs. Debie zegt de afgelopen maanden een trend te zien waarbij de prijs van rijst maandelijks met SRD 1 tot SRD 1,50 per kilogram stijgt. Als dit zo doorgaat, zal een zak rijst van 25 kilogram in december SRD 700 gaan kosten. En dat is volgens hem niet de bedoeling. Van LVV-minister Parmanand Sewdien wilde hij de redenen vernemen van de prijsstijging. Minister Sewdien zou de zaak laten uitzoeken en het parlement daarover informeren.

Compensatie boeren

Assembleelid Rabin Parmessar (NDP) vindt dat het probleem van de rattenplaag onder de mat wordt geveegd. De lage oogstopbrengsten per hectare wijt hij hoofdzakelijk aan de aangerichte schade als gevolg van de rattenplaag. Het ministerie van LVV zou volgens hem een registratie moeten opmaken om de schade voor de padieboeren vast te stellen. Hij pleit voor compensatie voor geleden schade van de boeren als gevolg van de rattenplaag. De boeren hebben dit seizoen veel problemen ondervonden, met name door prijsverhogingen van inputs. Ter stimulering van de aankomende inzaai zouden zij gecompenseerd moeten worden voor schade als gevolg van de rattenplaag.

Niemand praat volgens Parmessar over de schade als gevolg van de rattenplaag. De verliezen zijn niet onaanzienlijk, meent Parmessar. 

SS

error: Kopiëren mag niet!