Felle kritiek in DNA op “betting-kantoren”

In de Nationale Assemblee (DNA) is dinsdag 25 oktober bij de voortzetting van de behandeling van de ontwerpwet Casinowezen en de ontwerpwet Controle en Toezicht op Kansspelen felle kritiek geleverd op de vele kansspel-kantoren in het land. De sociale en economische gevolgen voor de samenleving zijn destructief. Verslaving, gezinsontwrichting en de motivatie om aan het normaal arbeidsproces deel te nemen zijn slechts enkele gevolgen. De negatieve invloed op de jeugd mag volgens verschillende Assembleeleden niet onderschat worden.

Er wordt krachtig gepleit voor regulering en het verhogen van de drempel voor het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van casino’s en het aanbieden van verschillende vormen van kansspelen. Het probleem van gokverslaving  en andere negatieve gevolgen voor de samenleving hebben volgens verschillende Assembleeleden epidemische vormen aangenomen.

Cheryl Dijksteel (VHP) sprak zelfs van een “public health” issue, en de overheid zou bij de bestrijding daarvan het voortouw moeten nemen.  Mahinder Jogi (VHP) vindt dat er korte metten gemaakt moet worden met de vele betting-kantoren. Hij pleit voor onmiddellijk sluiting van de vele kanspel-kantoren. Melvin Bouva (NDP) zei niet aan de goedkeuring van de ontwerpwetten te zullen meewerken, zolang de overheid geen drastische maatregelen treft om de samenleving te bescherming. De situatie van gokverslaving in de samenleving loopt uit de hand en is zeer ernstig. Ronny Asabina (BEP) bepleitte een holistische benadering van het probleem. Er is niet eens een beleidsnota op dit stuk door de regering gepresenteerd. 

Bijna alle sprekers die hierover dinsdag het woord voerden pleitten ervoor om de behandeling van de ontwerpwetten te parkeren. De ontwerpwetten moeten volgens hen terug naar de “operatietafel”. Kamerbreed is men het erover eens dat er voorzieningen in de ontwerpwetten moeten worden opgenomen die het maatschappelijk probleem van de vele casino’s en de betting-kantoren adresseren. De regering moet een beter wetsproduct aan het parlement presenteren.

SS 

error: Kopiëren mag niet!