Dienstverlening vanuit PCS naar rechterlijke macht is hervat

De waarnemend procureur-generaal en de algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) hebben woensdag 26 oktober een overeenkomst van dienstverlening ondertekend.

Hierin is onder andere overeengekomen, dat het PCS psychologische –en/of psychiatrische rapportages zal uitbrengen ten behoeve van – en op aanvraag van – de justitiële autoriteiten, waaronder het Openbaar Ministerie (OM).

Door voormelde rapportages van de (gerechts)deskundigen – en ervaren-rapporteurs van het PCS zullen de justitiële autoriteiten, met name de Kantonrechter, het Hof van Justitie of het OM enig inzicht krijgen in de toestand c.q. reikwijdte van de geestelijke vermogens van de verdachten c.q. veroordeelden, zulks ter bepaling van onder andere de strafmaat en/of kans op recidive.

Met de ondertekening van deze overeenkomst is de dienstverlening vanuit PCS naar de rechterlijke macht hervat. 

error: Kopiëren mag niet!