Wanbetaling overheid brengt SWM in financiële problemen

Door het niet nakomen van haar betalingsverplichtingen brengt de overheid de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) in grote financiële problemen. Voor dit jaar tot en met augustus heeft de overheid een achterstallige schuld van meer dan SRD 200 miljoen. Het gaat om ruim SRD 146 miljoen aan voorgeschoten subsidies aan huishoudens van de verschillende tariefgroepen en SRD 54 miljoen aan vorderingen.

Uit stukken van de SWM, waarvan kopieën de afgelopen dagen op social media circuleren, blijkt dat het nutsbedrijf door het ministerie van Financiën en Plannng was aangeschreven om verschuldigde loonbelasting- en AOV-gelden over de afgelopen 11 jaar voor een totaalbedrag van ruim SRD 157 miljoen te voldoen. De maatschappij zegt, dat vanwege de achterstallige vorderingen die het heeft op de overheid, ze vanwege de ontstane liquide positie niet kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. 

Achterstallige waterrekeningen

In een schrijven aan president Chandrikapersad Santokhi, waarvan afschriften zijn verzonden aan vicepresident Ronnie Brunswijk en Natuurlijke Hulpbronnen-minister David Abiamofo, wordt gevraagd om de achterstallige vorderingen op de overheid betaald te krijgen en de achterstallige loonbelasting- en AOV schuld kwijt te schelden en om te zetten in een exploitatiesubsidie. De SWM onderkent de schuld, maar zegt tot afdracht te kunnen overgaan wanneer de watertarieven kostendekkend zijn. 

Uit de stukken van de SWM blijkt, dat het nutsbedrijf recentelijk de watertoevoer aan enkele ministerie heeft afgesloten. In de afgelopen periode zijn in het kader van intensivering van het inningsbeleid aanmaningsbrieven verzonden naar diverse ministeries om hun respectieve maandelijkse waterrekeningen te voldoen. Enkele ministeries hebben daarvoor respijt gevraagd, omdat ze eerst hun financiële zaken op orde willen hebben. Van ministeries van wie geen reakties zijn ontvangen op de aanmaning om te betalen is toen overgegaan tot afsluiting van de watertoevoer. Na interventie van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en de Raad van Commissarissen bij het bedrijf zijn deze ministeries weer aangesloten.

Tarieven niet kostendekkend

De watertarieven zijn in november 2021 door de regering goedgekeurd die ver onder de kostprijs liggen. Op voorstel van de minister van Financiën en Planning is bij de berekening van de kostprijs voor een kubieke meter water in september 2020 een koers van SRD 14 voor de US-dollar gehanteerd. De koers was op dat moment SRD 18 voor de US-dollar. Thans is de koers SRD 25, zo staat in de brief aan de president gedateerd 21 september 2022. 

De berekende kostprijs op basis van een koers van SRD 14 voor de US-dollar voor een kubieke meter water bedraagt SRD 18,47. De SWM zegt dat ze de grootste tariefgroep Huishoudens met 125.000 aansluitingen met een maandelijks verbruik van 1,8 miljoen kubieke meter voor 100% subsidieert.   

SS

error: Kopiëren mag niet!