Waar gaat het met de jeugd naartoe?

Kapitein Manniesingh: “Geweld in het gezin en een onveilige opvoedingssituatie mogen niet onderschat worden”

De afgelopen periode maken steeds meer jongeren zich schuldig aan zaken zoals criminele activiteiten, seksueel misbruik en pesten. En ook slaan jongeren de hand aan zichzelf. De vraag die dan rijst is: Waar gaat het met de jeugd naar toe?

De redactie van Dagblad Suriname heeft kapitein Shyam Manniesingh van het Nationaal Leger gevraagd wat zijn kijk hierop is. Manniesingh geeft allereerst aan, dat het morele fundament van de samenleving lijkt af te brokkelen. “Een samenleving die haar eigen waarden en normen niet onderhoudt is niet weerbaar en raakt verweesd.”

Maatschappij vrijer op het gebied van porno en erotiek

Manniesingh wijst verder naar het geval waarbij 5 jeugdigen in de leeftijd van 11-16 jaar zijn opgepakt te Albina voor seksueel misbruik van een negenjarig meisje. Hij geeft daarbij aan, dat de maatschappij op het gebied van porno en erotiek een stuk vrijer is geworden. 

“Breedband internet maakt het mogelijk dat kinderen afbeeldingen en video’s zien zonder grenzen. Op alle scholen waar ik ben geweest heb ik de kinderen verteld dat pornografische afbeeldingen de jeugd beïnvloed met ongezonde fantasieën. Er is onderzoek hiernaar gedaan op IJsland. Opvoeding begint thuis, maar we zien veel gebroken gezinnen in kleine gemeenschappen. We hebben alleenstaande ouders die hard werken om hun kinderen te verzorgen. En wanneer moeder of vader niet thuis is weten we niet waar onze kinderen naar kijken en met wie ze optrekken.”

Sociale omgeving van een kind bepaalt hoe het kind zich gedraagt

De kapitein stelt verder, dat de sociale omgeving van een kind bepaalt hoe hij of zij zich gedraagt. “Wie met pek omgaat raakt ermee besmet..Wie in slecht gezelschap verkeert, neemt slechte eigenschappen over.” Geweld in het gezin en een onveilige opvoedingssituatie mogen niet onderschat worden, benadrukt hij. 

“Op vele scholen komen er zaken aan het licht met betrekking tot seksueel misbruik door opa, neef of stiefvader. Dit gebeurt vaak in kleine  gemeenschappen. De weg naar de politie wordt niet bewandeld, omdat het slachtoffer bedreigd wordt. En er zijn ouderlingen ( opa, oma, tante) die de dader en slachtoffer weer met elkaar laten verzoenen. Meestal door economische motieven. Er wordt aan het kind gevraagd ‘wie gaat ons verzorgen?’ Zo wordt het kind onder druk gezet om haar aangifte in te trekken.”

Volgens Manniesingh is het zeer belangrijk dat er meer openheid op scholen komt over dit thema. “We moeten adequaat omgaan met meldingen en klachten van slachtoffers.” Daarbij verwijst de kapitein naar de website www.meldpunt.sr, waar heel wat zaken anoniem gemeld kunnen worden, zoals bedreiging, ontvoering, seksueel molest. De website dient volgens hem daarom op alle scholen bekend gemaakt te worden.

“Wees moedig om alles te vertellen aan je ouders”

De kapitein vertelt, dat het tijdens een motivatiesessie is voorgekomen dat een meisje huilend naar hem is gekomen om hem te bedanken voor zijn boodschap, want ook zij werd bedreigd. “Ik zeg altijd aan de kinderen ‘wees moedig om alles te vertellen aan je ouders’. Je hoeft niet op zoek te gaan naar superhelden, want die wonen in je huis. Stop met opstandig gedrag en luister naar ze als ze jou terechtwijzen.”

Clips en liedjes met verkeerde boodschap leiden tot zedelijk verval

“Er zijn artiesten die hun fans bereiken met empowering muziek. Maar er zijn ook artiesten die geweld, drugs en prostitutie promoten”, zegt Manniesingh. Hij vindt het daarom belangrijk dat ouders goed observeren waar hun kinderen naar kijken of luisteren.

“Men ziet bijvoorbeeld rappers op de televisie met twerkende vrouwen, waarbij de kijkers een verkeerd beeld voorgeschoteld krijgen. Dit soort clips en liedjes zijn de belangrijkste oorzaak van zedelijk verval. In plaats dat een vrouw als prinses of pop aangeduid wordt, wordt ze als lustobject gezien en aangeduid als iemand met lichte zeden. Kortom jongeren luisteren vaak naar muziek met vrouwonvriendelijke teksten. 

Rijkdom en bezittingen geen vereiste om gelukkig te zijn

De kapitein zegt verder, dat rijkdom en bezittingen vaak worden gezien als vereiste om gelukkig te zijn. “Vele studies tonen aan, dat de opvoedingsstijl van ouders de belangrijkste beïnvloedingsfactoren zijn in de ontwikkeling van een kind. Levenstevredenheid hangt af van optimisme en zelfrespect en de bijdrage die je levert aan de maatschappij. Maar, er wordt thans een tegenstrijdige boodschap gegeven, dat het afhangt van financiële en materiële rijkdom. Velen zien dit over het hoofd. Als je materialistisch bent, betekent het dat je nooit tevreden bent!”

Jongeren beschermen door hen te informeren

Manniesingh geeft tot slot aan, dat hij een schakel wil zijn om jongeren te beschermen door hen te informeren wat er speelt binnen de samenleving. Sinds 2016 heeft hij meer dan 160 scholen bezocht. 

“De schooldirecteur dient een verzoek te richten naar de minister van Defensie of de Bevelhebber van het Nationaal Leger, Overste Kioe A Sen, zodat ik beschikbaar gesteld kan worden. Vaak word ik rechtstreeks gebeld om een school te bezoeken, maar iedere organisatie heeft regels en procedures en als officier binnen het leger kan ik deze regels niet overtreden”, aldus Manniesingh

SK

error: Kopiëren mag niet!