President Santokhi: “Er wordt hard aan de weg getimmerd om een veilig Suriname te garanderen”

President Chandrikapersad Santokhi is zaterdag 22 oktober in het RBN-tv programma “Kal Aaj Aur Kal” ingegaan op onder andere de issues criminaliteit en corruptie.

Dringende aanpak stijgende drugs en criminaliteit activiteiten

Op de vraag van presentator Faried Pierkhan, wat de president, als toenmalig politiecommissaris en gewezen minister van Justitie en Politie, nu zelf denkt over de situatie rond criminaliteit, zei hij, dat hij de klachten binnen krijgt over de stijgende criminaliteit en dat hij er werk van maakt om dit zo dringend mogelijk aan te pakken. 

“Ik heb de ministers van Defensie en Justitie en Politie laten roepen, verder heb ik ook de legerleiding en de korpsleiding laten roepen. Ik heb ze toen gezegd dat er transparantie moet komen. Er moet een wekelijkse persconferentie komen waarin de samenleving wordt geïnformeerd, en ik zie dat nu wel gebeuren. Ik heb verder geadviseerd dat er een lijst moet komen, een lijst met de 20 of 30 gevaarlijkste of meest gezochte criminelen binnen die Surinaamse samenleving. Er moet hard opgetreden worden tegen georganiseerde criminaliteit. Personen die een dreiging vormen voor de samenleving en die angst creëren, moeten hard aangepakt worden. Hiervoor heb ik ook internationaal hulp in geroepen van de Verenigde Naties, Frankrijk en Brazilië.” 

De president zei verder, dat er meer agenten op de verschillende wegen moeten zijn en dat er een soort commando center moet gaan ontstaan waar een overzicht is van alle buurten. “Een systeem van buurtmanagers, waar ook de security bedrijven bij betrokken moeten worden”, haalde hij tenslotte aan. Dit alles in het kader ter verbetering van de veiligheid.

Taken regering en het Openbaar Ministerie niet hetzelfde

De president zei ook, dat hij het leger al heeft laten weten, dat de helikopters te allen tijde beschikbaar moeten zijn en zeker ter beschikking van de opperbevelhebber. “De helikopters moeten op ieder moment ingezet kunnen worden.”  Het resultaat is volgens de president is nu wel zichtbaar. 

Hij stelde, dat er nu ook sprake is van inbeslagneming en ook drugsvliegtuigjes en scalians noemde hij als voorbeeld. De president zei, dat ook het Openbaar Ministerie nu hard aan de weg timmert. Wel gaf hij aan, dat het Openbare Ministerie alleen belast is met de opsporing en de vervolging van strafbare feiten. De regering heeft hierbij een faciliterende rol. De president sprak, dat hij tijdens zijn periode als minister van Justitie en Politie, het “zero tolerance” en andere modellen als aanpak had, deze heeft hij ook voorgelegd aan de huidige minister van Justitie en Politie. Hij verwacht echter niet dezelfde methode qua naamgeving, maar wel dezelfde aanpak.

Corruptie bestrijden

Op de vraag of er nog duidelijkheid voor de gemeenschap komt over de corruptie zaken die allemaal bij het Openbaar Ministerie liggen voor onderzoek, antwoordde Santokhi, dat het al vaak gezegd is, zowel in het parlement als door ministers. Hij legde nadruk op het feit dat er een hele lange lijst van corruptie zaken is die zijn aangebracht bij het Openbare Ministerie. Ook het advies om persofficier aan te stellen ligt volgens de president bij het Openbaar Ministerie, wat die ermee doet, zal moeten blijken uit de handelingen die ze plegen. 

“Wat belangrijk is om te weten is, dat er hard aan de weg wordt getimmerd wordt om de veiligheid te garanderen”, aldus president Santokhi.

 GW

error: Kopiëren mag niet!