DA’ 91 het middensegment

Zoekend naar antwoorden op de vraag: ‘Waarom worden wij steeds armer?’ heeft het Democratisch Alternatief ’91 (DA’91) ertoe gebracht om kennis over te dragen, van gedachten te wisselen over het armoedevraagstuk in Suriname, bewuster te worden en actiever te denken.

Wetenschappers

Er vond op 20 oktober een ontmoeting plaats in het Lalla Rookh Gebouw tijdens welke de wetenschappers Steven Debipersad, Jim Rasam en Jack Menke ingingen op het onderwerp. Het geheel werd via facebook live uitgezonden.

Geen punt van discussie

En passant werd een tjoerie gehoord: “Ik heb niets nieuws gehoord. Ik had er meer van verwacht.’’ De inleiders en het aandachtig publiek waren op één golflengte. De aanwezigen dachten er plots aan, dat zij iets hoorden, dat zij al wisten, maar niet wisten, dat zij het wisten. Er was meer sprake van gedachten wisselen, het bevestigen van elkaars beweringen, dan van discussie.

De open vraag

Het gezelschap was het met elkaar eens, dat de financieel- economische benauwenis ernstig is en schrikbarend toeneemt. Het probleem werd bevestigd, maar hoe uit de noodtoestand te komen is een vraag die op antwoord wacht.

Verbonden factoren

De inleiders gaven aan, dat om het probleem in detail te begrijpen het wenselijk is om daaraan verbonden factoren, aspecten, sub thema’s, kwesties als financieel-economische problemen, armoede, stijgende prijzen en corruptie ontbloot worden.

Integriteit

Geen van de sprekers had een pasklaar antwoord op hoe het kwaad tegen te gaan. Zij waren het met elkaar en de zaal eens, dat integriteit daarbij centraal dient te staan.

Hachelijk

DA ’91 werd door een toehoorder van de armoedebespreking getypeerd als een middenklasse partij, een stuwende kracht, het kader in alle beroepen en diensten, de intellectuele bron achter ontwikkeling en vooruitgang in de wereld, de Republiek Suriname niet uitgezonderd.  

Afglijden 

Een stabiele middenklasse wordt gezien als de ruggengraat van de economie. Het is echter al tijden niet meer zo, dat de middenklasse de lagere klasse omhoog trekt. Zij wordt omgekeerd van boven naar beneden gedrukt en van onder naar omlaag getrokken. Het middensegment glijdt af. De middenklasse is onderklasse geworden. Driekwart van de bevolking leeft beneden de armoedegrens.

Liberaal perspectief

DA’ 91 laat haar stem horen: ‘Stop de verarming, stop de afgang van de middenklasse. De vicieuze cirkel van armoede en ellende moet doorbroken worden. De partij propageert een liberaal democratisch perspectief.’

Positie verstevigen

Desgevraagd laten sympathisanten, voor- en tegenstanders van DA ’91 weten, dat zij DA ’91 bij de komende Algemene Verkiezingen zien binnenkomen met DNA-zetels. Waarnemers leiden van de energie en activiteiten van de buitenparlementaire politieke partij af, dat er als geen ander systematisch en doelbewust wordt gewerkt naar het verwerven van die positie. 

De motor van de samenleving

Een aanzienlijk deel van de ontwikkelingsinspanning komt de minstbedeelden ten goede. Onterecht wordt er onvoldoende aandacht besteed aan de middenklasse, de motor van de samenleving.

Verwaarloosd

De middenklasse wordt beschouwd als beschermer van de democratie. Er is geen echte middenklasse partij in Suriname. Alle partijen zeggen zich in te zetten voor het volk. Met volk wordt dan niet bedoeld iedereen, maar wordt gewezen naar on- en minder geschoolden, arme mensen. De politieke leiders zien zich als redders van het volk. De middenklasse wordt verwaarloosd.

Wie is middenklasser?

Menigeen is de mening toegedaan, dat DA ’91 een steeds sterker wordende middenklasse partij aan het worden is. Wie behoort er eigenlijk tot de middenklasse?  Is het een status die wordt bepaald door het bezit van geld? Hangt het af van een middelbare- of hogere opleiding? Is het ideologisch ingesteld? Moet je matig, minder radicaal zijn?

HD

error: Kopiëren mag niet!