Minister Ramdin praat met Franse delegatie over financiële situatie Suriname

Waarnemend minister van Financiën en Planning Albert Ramdin heeft op donderdag 20 oktober een onderhoud gehad met een Franse delegatie onder leiding van de ambassadeur van Frankrijk in Suriname en Guyana, Z.E. Nicolas de Lacoste. De Franse delegatie bestond verder uit Pierre Sentenac, Economisch Adviseur en Hoofd van de Regionale Economische Dienst van de ambassade in Colombia, en Alban Delpouy, stagiair van de Politieke Kanselarij van de ambassade van Frankrijk in Suriname.

Van Surinaamse zijde was ook aanwezig Iris Sandel, Directrice Ontwikkelingsfinanciering van het ministerie van Financiën en Planning.

Gesproken is onder andere over de economische uitwisselingen tussen Suriname en Frans-Guyana. De ambassadeur was zeer verheugd over het feit, dat Frankrijk en Suriname recent de overeenkomst ten aanzien van de schuldherschikking in Washington hebben getekend. Minister Ramdin gaf aan, dat de onderhandelingen met Frankrijk altijd constructief zijn geweest. In het verlengde daarvan is gesproken om nadere afstemming te plegen over de voortgang van de projecten met Frankrijk via de Agence Française de Développement (AFD).

De Surinaamse bewindsman gaf verder mee, dat er goede vooruitzichten zijn met betrekking tot de bilaterale schuldherschikking met India en China. Er zijn gesprekken gevoerd met de minister van Financiën van India en bondholders in Washington, die worden voortgezet. Minister Ramdin deelde ook mee, dat het IMF-programma herzien wordt waarbij meer aandacht gegeven zal worden aan de koopkrachtversterking van de sociaal zwakkeren.

Ook werd van gedachten gewisseld over het standpunt van het VN Ontwikkelings Programma (UNDP), voor schuldverlichting voor kleine kwetsbare landen, waaronder Suriname. Hierbij werd de compensatie besproken die Suriname zou moeten krijgen als high forest, low deforestation developing country (HFLD), dat haar bos in stand houdt en, onder andere voor zuurstof zorgt.

Minister Ramdin vroeg ondersteuning aan Frankrijk voor het verzoek van Suriname om binnen de World Bank als International Development Association (IDA) lidland gekwalificeerd te worden. Dit, op basis van de multi dimensional vulnerability index die gehanteerd moet worden voor de kleine kwetsbare landen die vooral lijden door onder andere klimaatverandering.

Een high-level ontmoeting wordt gepland tussen de president van Suriname met het staatshoofd van Frankrijk, mogelijk in november tijdens COP27 in Egypte of de G-20 in Indonesië.

error: Kopiëren mag niet!