EBS-tarievencommissie geïnstalleerd voor slechts 4 weken om advies uit te brengen over ‘goede tarifering’

Waarnemend minister van Financiën en Planning minister Albert Ramdin heeft afgelopen vrijdag de EBS-tarievencommissie geïnstalleerd. Bij deze installatie waren vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging aanwezig.

Minister Ramdin sprak de groep toe en hield voor dat de benoeming en samenstelling op verzoek en voorstel geschiedde van het bedrijfsleven en de vakbeweging. De commissie is benoemd voor een periode van 4 weken, ingaande vrijdag 21 oktober, met het doel om advies uit te brengen over goede tarifering en een beargumenteerd implementatie rapport. Tot die tijd zullen de eerder voorgestelde tarieven worden aangehouden.

“Laten we er wel rekening mee houden”, zei de minister, “dat langer aanhouden betekent dat er meer subsidie moet worden gegeven en dat kost de overheid miljoenen”.

De leden die namens het bedrijfsleven deel uitmaken van de commissie zijn Ruben Yang en Shivam Alakramsing. Namens de vakbeweging zijn dat Dayanand Dwarkam, Robert Ameerali en Edmund Neus, terwijl namens de overheid Sam Mehairjan, Dave Abeleven, Robert de Clercq en Thelma Douglas deel uitmaken van de commissie.

Dwarka gaf aan al voorbereid te zijn op de taak en dat er daarom met voortvarendheid zou worden gewerkt. Hij stipte evenwel aan, dat de beschikbaarheid van data doorslaggevend zal zijn. De minister zegde toe alle ondersteuning te geven voor de noodzakelijke toegang tot alle informatie.

Minister Ramdin benadrukte dat de commissie onbezoldigd is. Verder stelde de minister voor, aangezien het bedrijfsleven en de vakbeweging de aanzet voor de commissie hadden gegeven, dat daaruit de voorzitter zou worden benoemd. Tenslotte vroeg de bewindsman om in deze periode enige rust in de pers te betrachten om zodoende het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

error: Kopiëren mag niet!