VHP: Divali versterkt onderlinge relaties

Het Divali-feest is gewijd aan Maha Lakshmi, de godin van het licht, de voorspoed, het geluk, het succes, de wijsheid en de welvaart. Tijdens dit festival staat de vrouw centraal, derhalve dienen wij de vrouwen altijd te respecteren. De boodschap die op deze feestdag wordt gegeven heeft een universeel karakter. De mens wordt eraan herinnerd dat het kwade zowel buiten ons als in ons verslagen wordt om innerlijke en maatschappelijke vrede te creëren en beschaving te verspreiden. 

Als wij conform de Dharma, de hoogste orde van onze geloofsovertuiging, denken en handelen, zal het Goddelijk licht ons zeker bereiken en ons leiden naar de weg der waarheid en duistere krachten verdringen. Met andere woorden, de duisternis uit onze harten uit te bannen en te streven naar verlichting tot heil van onszelf en de mensheid. 

Het licht staat voor het goede, het positieve en het mensvriendelijke. Waar Divali een symbool is van schoonheid en kennis, is het eveneens een symbool van reinheid. Nieuwe energie en nieuw enthousiasme wordt geboren in ieders geest en mensen doen afstand van hun kwaad en willen het goede en ware pad bewandelen in hun leven. 

Het begrip licht heeft in bijkans alle culturen een bijzondere betekenis, echter wordt het door elke cultuurgroep anders benaderd, hetgeen toch op hetzelfde neerkomt. Divali is een feest van harmonie, bezinning en spirituele opleving, van liefde en broederschap, en het is licht van de Schepper dat vanuit ons hart de wereld mooier maakt. 

Divali verenigt mensen in goede wil en herinnert ons aan de vele culturen die onze natie verrijken. Dit feest neemt een heel belangrijke plaats in bij alle cultuurgroepen in ons land. Het demonstreert de rijke geschiedenis en tradities van het Hindoegeloof, wanneer familie en vrienden samenkomen in een geest van liefde en vreugde.

Dit festival geeft ons de kans om onze culturele traditie te delen met alle volkeren van de wereld. In bredere zin weerspiegelt Divali, de groeiende culturele diversiteit van Suriname en herinnert ons er opnieuw aan hoe het onze natie verrijkt. Het versterkt onze onderlinge relaties en kleine parels vullen de zoetheid in onze relaties door het kwade weg te nemen. 

De VHP is ervan overtuigd dat het Diváli-feest, ons zal stimuleren om gedurende de rest van ons leven  meer oog te hebben voor elkaar, zodat wij gezamenlijk, met behoud van hoogstaande waarden en normen van moraal en ethiek, kunnen werken aan versnelde ontwikkeling van ons geliefd Suriname.

De partij wenst de totale Surinaamse samenleving maar in het bijzonder onze Hindoe-broeders en zusters, een gezegende en verlichtende toekomst toe. Moge de Godin Laksmi Mátá ons allen zegenen met voorspoed, veel geluk, wijsheid en een gezond leven gevuld met licht. Shubh divali!

VHP

error: Kopiëren mag niet!