Verkoop Rosebel: “Done deal” of intentie, Suriname bekijkt opties

In de kwestie van verkoop van het aandelenpakket van IAmGold in Rosebel Gold Mines N.V aan de Chinese Zijin Mining Group Co.Ltd. is het onduidelijk of hier sprake is van een “done deal” of een intentie. Volgens de officiële informatie die de regering van IAmGold heeft gehad is er sprake van een intentie, terwijl de Canadese goudmijnmultinational dinsdag op haar website liet weten, dat zij tot een “agreement” is gekomen met de Zijin Mining Group. Partijen zijn voornemens nog vόόr eind van dit jaar tot ondertekening over te gaan. 

Uit de behoedzaam gekozen woorden van minister Albert Ramdin van Buitenlandse zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) hierover donderdag in het parlement valt in de verte te halen, dat de regering ook andere opties bespreekbaar wil maken die niet eerder door IAmGold aan Suriname zijn voorgehouden. Uit diverse hoeken van de samenleving, inclusief top politieke kringen, zijn de afgelopen dagen geluiden te horen die aangeven, dat Suriname deze ontwikkeling rond de aandelenverkoop van Rosebel Gold Mines zou moeten aangrijpen om haar belangen maximaal te dienen.  

Betrokkenheid Suriname

Minister Albert Ramdin zegt dat de regering op maandagavond 17 oktober door IAmGold formeel is geïnformeerd over het bod van de Chinese Zijin Mining Group Co.Ltd. voor overname van de aandelen in Rosebel Gold Mines N.V. Van de meerdere biedingen vindt IAmGold het bod van de Chinese Zijin Mining Group Co.Ltd. het beste voor haar. Op grond daarvan heeft ze de intentie om over te gaan tot verkoop aan de Chinese Zijin Mining Group.

Eerder in het jaar heeft IAmGold de regering reeds geïnformeerd dat het bezig is met bieders te praten voor overname van haar 95% aandelen in Rosebel Gold Mines N.V. De regering heeft daarbij kenbaar gemaakt dat ingevolge de Delfstoffenovereenkomst zij bij dat proces betrokken dient te worden. Tegen die achtergrond is zij afgelopen maandag door IAmGold geïnformeerd over het bod van de Chinese Zijin Mining Group. Conform bepalingen in het Delfstoffenovereenkomst moet de staat Suriname bij eventuele verkoop van aandelen betrokken worden. Immers zonder “goedkeuring” van Suriname kan er geen sprake zijn van  verkoop. 

In dit kader heeft de regering een werkgroep ingesteld bestaande uit de ministers van BIBIS, Financiën en Planning en Natuurlijke Hulpbronnen aangevuld met de algemeen directeur van Staatsolie die besprekingen moet voeren met IAmGold. Aan de hand van die besprekingen zal aan de president Chandrikapersad Santokhi een advies worden uitgebracht over het uiteindelijk in te nemen standpunt van Suriname. Deze besprekingen zijn woensdag reeds begonnen.

Track record Zijin Mining Group

Bij deze besprekingen wil Suriname vaststellen hoe het staat met gemaakte afspraken in het kader van de Delfstoffenovereenkomst. Het gaat ondermeer om afspraken op het gebied van milieuveiligheid bij bedrijfsoperaties, de relatie met werknemers, de betrokkenheid van local content, de verhoudingen met de lokale gemeenschap en nog tal van andere aspecten. De regering wil de trackrecord vernemen van de Zijin Mining Group op al deze gebieden. Ook wil ze weten hoe dit bedrijf de US$ 1,2 miljard die het de komende periode zegt te willen investeren zal opbrengen. 

Minister Ramdin zegt, dat bij al deze aspecten die in de Delfstoffenovereenkomst zijn afgesproken, het maximale eruit gehaald moet worden. Ook andere opties die IAmGold in de communicatie met de regering niet eerder op tafel heeft gelegd wil Suriname bespreken en daarbij haar belangen maximaal dienen. Het parlement heeft donderdag kamerbreed aangegeven de regering bij de besprekingen maximaal te zullen ondersteunen. Daarvoor zou vrijdag een parlementaire commissie worden ingesteld. Ze zal zich daarbij laten bijstaan door deskundigen. De regering wordt opgeroepen om zonodig zich ook te laten bijstaan door internationale deskundigen. De goudindustrie is te belangrijk voor de Surinaamse economie, zeker als het gaat om deviezeninkomsten en werkgelegenheid. 

Er komt een speciale vergadering van het parlement waar met de regering gesproken zal worden over de in te nemen positie van Suriname rond de verkoop van de IAmGold-aandelen in Rosebel Gold Mines N.V. Het gaat om 95% van de aandelen. Suriname bezit de resterende 5%.

SS              

error: Kopiëren mag niet!