THC-gehalte industriële hennep ter discussie

Het THC-gehalte van hennep in het wetsontwerp Industriële Hennepteelt dat nu in behandeling is in de Nationale Assemblee staat ter discussie. In het wetsontwerp staat, dat het THC-gehalte van de industriële hennep voor Surinaamse omstandigheden naar maximaal 1 procent wordt gebracht. In de Wet Verdovende Middelen waarin reeds voorzien wordt in het legaal telen van industriële hennep is het THC-gehalte van hennep gesteld op 0,3 procent. 

Jennifer Vreedzaam van de NDP-fractie toonde zich tegenstander van wijziging van deze norm, omdat het in haar ogen misbruik in de hand gaat werken. In de toelichting op het wetsontwerp wordt met nadruk erop gewezen, dat de teelt in Suriname van industriële hennep in lijn zal zijn met wat internationaal gangbaar is. Echter voerde Vreedzaam, aan dat in Europa bij de teelt van hennep men uitgaat van de norm van 0,3 procent THC-gehalte. In de VS is dat zelfs 0,2 procent. Ze wilde weten op grond waarvan het 1% THC-gehalte, dat in het wetsontwerp is voorgesteld, is gebaseerd. Hennep heeft in tegenstelling tot wiet of marihuana (de strafbare cannabis)  een THC-gehalte van ongeveer 0,2 procent. Bij marihuana ligt dit gehalte tussen de 5 en 20 procent. THC is de stof in de plant die psychoactieve werking hebben. Bij gebruik wordt men er “high” van.

Hennep, hemp of industriële hennep zijn woorden voor cannabisplanten die industriële doeleinden dienen. Van hennep worden vele industriële producten gemaakt zoals touw, jute, textiel, papier, veevoer, isolatatiemateriaal en medicijnen. Vanwege de vele goede economische perspectieven van hennepteelt wil Suriname middels de wet deze legaal maken. 

Tijdens de debatten afgelopen week in het parlement blijkt dat er tal van wettelijk technische aspecten aan het wetsontwerp kleven die beter geregeld moeten worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!