Ruim 20 ‘opnemers’ bij directoraat Visserij bijgeschoold in 3-daagse training

Het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) telt landelijk meer dan 20 zogenoemde opnemers die gegevens verzamelen op de aanlanding steigers. Op 19, 20 en 21 oktober hebben deze opnemers een 3-daagse training gevolgd, waarin ze zijn getraind in het toepassen van een nieuwe steekproefmethode voor opname in de bevolkingsvisserij. 

Er is een nieuw opnameformulier geïntroduceerd, dat via een online applicatie verstuurd kan worden naar het directoraat Visserij, waar alle gegevens worden bewaard in een centrale database. Met de nieuwe methode wordt de komende weken proef gedraaid en die zal vanaf 1 januari 2023 volledig in effect treden.

De training werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit enkele vangst- en verwerkingsbedrijven, die gebundeld zijn in een “Fishery Improvement Program (FIP)” voor de Surinaamse trawl- en drijfnetvisserij.  

Het directoraat Visserij wordt geconfronteerd met steeds strengere eisen wat betreft monitoring en rapportage van de visserijsector, aldus dr. Tomas Willems van de afdeling Statistiek en Onderzoek. 

“De Surinaamse visserijsector is zeer sterk afhankelijk van de export van visserijproducten. De exportmarkten, met name de VS en EU, willen informatie omtrent de herkomst, kwaliteit en duurzaamheid van de visproducten. Wij moeten hierop inspelen door op een moderne en efficiënte manier gegevens te verzamelen. Wat nieuw is, is dat wij ook zogenaamde socio-economische data moeten gaan verzamelen, zoals de hoeveelheid verbruikte brandstof en het aantal bemanningsleden. De gegevens dienen om te voldoen aan rapportage vereisten, om zo de export van vis te kunnen blijven garanderen. Bovendien zal een betere data opname ons in staat stellen om de status en gezondheid van de visbestanden beter in kaart te brengen. We rekenen erop dat de sector het belang ervan inziet, en dat de data opnemers van LVV de volledige medewerking krijgen van  vissers, booteigenaren en vergunninghouders bij het opnemen van gegevens aan de verschillende  aanlanding steigers.”

error: Kopiëren mag niet!