President Santokhi bij start project verwerken padiekaf tot energie

“Iets dat een restproduct is en werd gezien als afval, padiekaf, wordt door middel van een proces nu omgezet in energie.” Dit zei president Chandrikapersad Santokhi vrijdag 21 oktober in de Prins Bernhard Polder in Nickerie bij de start van het project “Opwekken duurzame energie ten behoeve van de rijstproductie”. 

“Padie heeft wel eens voor de nodige ellende gezorgd”

Binnen dit project zal padiekaf, als restmateriaal van de rijstproductie, worden omgezet in energie. In dit kader viel het staatshoofd de eer te beurt het naambord te onthullen in de Prins Bernhard Polder, in het district Nickerie. President Santokhi merkte op, dat er nu energie zal worden opgewekt uit een afvalproduct, dat wel eens voor de nodige ellende heeft gezorgd. 

Er zal volgens hem nu sprake zijn van het omzetten van afval, dat niet op een adequate wijze kon worden verwerkt, naar een product waar enorme vraag naar is. Het project is een initiatief van rijstproducent en pelmolenaar Bhagwatpersad Ramadhin. Speciaal hiervoor is de onderneming Suriname Investment Green Company N.V. opgezet, die samenwerkt met Dordtech Engineering B.V. uit Nederland. 

  • Dordtech is een leverancier van diverse renewable energy technologies. Het bedrijf heeft zijn focus gericht op alternatieve brandstoffen zoals afval, biomassa, biogas, bio-olie, Jatrova Oil en andere industriële organische dampen, zo is te lezen op de website van het in Dordrecht gevestigd bedrijf.

President Santokhi toonde zich ingenomen en draagt het project een warm hart toe. Hij stelt dat de verbranding van padiekaf – wat veel last voor mens en milieu met zich heeft meegebracht – nu tot het verleden zal behoren. Het kaf zal door de ondernemer op een milieuvriendelijke wijze worden omgezet in schone energie ten behoeve van de rijstproductie. Het staatshoofd wijst ook op het voordeel hiervan voor mens en milieu.

President Santokhi blikte alvast vooruit naar zijn deelname aan de COP27 (Klimaatconferentie) in Egypte van 6 tot 18 november, om dit heugelijke feit met de wereld te delen. “En ook dit is een mijlpaal die ik met trots zal vertellen op de COP27, die zich hard maakt voor klimaatverandering. Hoe Suriname op deze manier nog meer een bijdrage levert aan het beschermen van het klimaat”, aldus het staatshoofd. 

Een belangrijk gegeven is dat de padiekaf wordt verwerkt tot elektrische energie, die wordt aangesloten op de grid van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS). Dit zal de elektriciteitsvoorziening in het district Nickerie nog meer ten goede komen.

Start project officieel pas in februari 2023

Ondernemer Ramadhin is blij dat hij zijn bijdrage kan leveren in het oplossen van het probleem rond de verbranding van padiekaf. Hij is meer nog verheugd dat hij ook kan meehelpen in het opwekken van schone energie. De initiatiefnemer vertelt dat het project tot stand is gekomen tijdens het bezoek van premier Mark Rutte aan Suriname. De ondernemer heeft de afgelopen week in Nederland een intentieverklaring getekend met zijn Nederlandse partner. Het ligt in de bedoeling het project in februari 2023 officieel op te starten. De verwerking van padiekaf tot groene energie moet binnen twee jaar een verantwoorde wijze van elektriciteitsopwekking zijn.

error: Kopiëren mag niet!