Wat is de invloed van geldtekort op mentale en fysieke gesteldheid van werkenden?

Om meer duidelijkheid te krijgen over de invloed van de huidige financiële uitdagingen op de mentale en fysieke gesteldheid van werkenden, is in het weekend van 14-16 oktober, een klein onderzoek gedaan door Thora Psychologiepraktijk. Hierbij is gebruik gemaakt van een online vragenlijst, die door 100 personen is ingevuld. Daaruit zijn interessante resultaten gekomen opdat nu een beter beeld geschetst is.

31 tot 39% ervaart ernstige geldzorgen 

Zo is gebleken dat 31% tot 39% van de respondenten momenteel ernstige geldzorgen heeft. Hiernaast geeft 29% tot 76% aan, dat zowel de Covid-pandemie als de huidige financiële crisis (koers) een grote impact heeft gehad op hun financiële gesteldheid. 

Meeste uitdagingen op financieel mentaal gebied 

Simone Goodett,  psycholoog en oprichter van Thora Psychologiepraktijk, geeft aan dat de meeste uitdagingen voornamelijk worden ervaren op financieel en mentaal gebied, terwijl lichamelijke gezondheid op de 2e minst uitdagende plek staat. “Meer dan de helft (51%) gaf aan diens bedrijf niet te zullen sluiten ondanks de enorme geldzorgen, terwijl 14% daar wel vaak aan denkt. Negen procent van de respondenten gaf aan weleens aan de dood te denken als gevolg van ernstig geldtekort. Verder voelt bijkans 22% tot 35% zich ernstig overprikkeld, somber of agressief als gevolg van ernstig geldtekort.”

Slechts 8% zoekt deskundige hulp

“Bij de vraag hoe men omgaat met geldzorgen, kwam als eerst naar voren dat een groot deel hun huidige werkzaamheden combineert met side hustles of overwerk (56%) om te voorkomen dat hun kinderen stoppen met school (3%). Ten tweede, praat men graag met collega’s of vrienden (34%), een ander deel zoekt houvast in de religie of op nahouden van een positieve mindset (24%). Noemenswaardig is dat slechts 8% deskundige hulp zoekt van een coach of psycholoog terwijl men juist erg ontevreden is over hun huidige gemoedstoestand.”

Waarom is mentale gezondheid op de werkvloer zo belangrijk?

Hierop zegt de psycholoog dat mentale gezondheid zo relevant is op de werkvloer, omdat men dagelijks de uitdagingen van het leven het hoofd moet bieden en zeker op de werkvloer. “Los van fysieke uitputting, kunnen ook de mentale bronnen hierdoor uitgeput raken. Omdat het laatste niet fysiek tastbaar is, is het zeer relevant daar ook voldoende aandacht voor te hebben. Immers kun je effectiever presteren wanneer je mentaal gezond bent.”

Hoe kunnen ondernemers zichzelf hervinden na de Covid-pandemie?

Op de vraag hoe ondernemers zichzelf kunnen hervinden na de Covid-pandemie en gemotiveerd kunnen blijven, zegt Goodett, dat het noodzakelijk is dat ondernemers creatief aan de slag gaan waarbij improvisaties (van doelen en plannen) nieuw leven brengen. “Om dit te kunnen doen, zou de mentale stabiliteit van ondernemers en uiteraard hun team, een top prioriteit moeten zijn. Naarmate weer successen geboekt worden, hoe klein ook, kan het leiden tot toename in werkmotivatie”, aldus Goodett.

SK

error: Kopiëren mag niet!