Minister Ramadhin voert overleg op Cuba met collega Miranda ter versterking relatie

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft woensdag 19 oktober in de marge van de IV International Convention” Cuba Salud” en de XV commerciële gezondheidsbeurs “Gezondheid voor een ieder”, in Havana op Cuba, een bilateraal onderhoud gehad met zijn Cubaanse collega, dr. Jose Angel Portal Miranda.

Het onderhoud had als voornaamste doel de bilaterale relatie op het gebied van gezondheidszorg te versterken en verder uit te breiden en eveneens gebaseerd op wederzijds respect en solidariteit. Beide ministers stonden ook stil bij de vele uitdagingen waarmee beide landen te kampen hebben waarbij oplossingsmodellen zijn voorgedragen. Naast de gezondheidszorg hebben beide partijen zich eraan gecommitteerd om alternatieve samenwerkingsgebieden, waaronder de traditionele geneeswijze te ontwikkelen.

Ramadhin bedankte zijn collega namens het volk en de regering van Suriname voor de Cubaanse medische brigade die Suriname voornamelijk gedurende de Covid-19-pandemie heeft ondersteund. Met betrekking tot de achterstallige schuld voor verlening van Cubaanse medische diensten en de betaling van collegegelden voor Surinaamse studenten is overeenstemming bereikt met de Cubaanse overheid om deze middels een betalingsregeling na te komen. 

Het ligt in de bedoeling dat vanuit Surinaamse zijde een technisch team zal worden geïdentificeerd die op een nader te bepalen datum naar Cuba zal gaan om verdere vervolg gesprekken te voeren.

error: Kopiëren mag niet!