CASAS krijgt een vliegongevallen onderzoeksbureau

De waarnemend procureur-generaal en de waarnemend-directeur van de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) hebben vrijdag 21 oktober een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend waarin is overeengekomen dat de CASAS, conform de standaarden en aanbevolen werkwijzen van de International Civil Aviation Organization (ICAO), binnen haar organisatie een vliegongevallen onderzoeksbureau zal instellen. Dit meldt het Openbaar Ministerie.

Dit bureau zal belast worden met de uitvoering van het onderzoek van (ernstige) incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die zich voordoen in Suriname en met in Suriname geregistreerde luchtvaartuigen binnen het territoir van een niet-ICAO lidland of buiten het territoir van een ICAO lidland.

In de MpU is ook opgenomen, dat de procureur-generaal procedures zal vaststellen op basis waarvan de onderzoeken dienen plaats te vinden. Verder zal de procureur-generaal bij een vliegongeval een onderzoekscommissie instellen, waarvan de leden zullen worden voorgedragen door het onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau heeft rapportageplicht naar de procureur-generaal toe.

Deze MoU draagt bij tot het verder verhogen van de vliegveiligheid in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!