Zuid-Korea wil relatie met Suriname versterken en vooral verbeteren

Tijdens een bilaterale ontmoeting donderdag 20 oktober op het Kabinet van de President zijn gesprekken gevoerd tussen president Chandrikapersad Santokhi en de speciale vertegenwoordiger van de Republiek van Zuid-Korea, Jang Sung-min. 

De Koreaanse delegatie was namens de president van Korea, Yoon Suk-yeol, op bezoek om de samenwerking tussen beide landen te versterken en hulp aan te bieden op het gebied van technologische ontwikkeling, agro-cultuur en ondersteuning voor de bouw van scholen en ziekenhuizen. 

Verontschuldigingen

De vertegenwoordiger uitte zijn verontschuldigingen voor het feit, dat Zuid-Korea in andere landen in de regio ziekenhuizen en scholen heeft opgezet, vanwege hun ondersteuning tijdens de Koreaanse oorlog, maar niet in Suriname. Dit gegeven willen zij zo snel als mogelijk herstellen. Ook bood Jang Sung-min verontschuldigingen aan voor het feit dat de Netflix serie ‘Narco-Saints’ een vertekend beeld van Suriname aan de wereld liet zien. President Yoon heeft de Koreaanse overheid instructies gegeven om Netflix zo ver te krijgen om de titel te veranderen. De vertegenwoordiger gaf aan dat de president hoopt dat deze situatie overwonnen kan worden en dat de relatie met Suriname versterkt en verbeterd wordt. 

“Netflix serie moet relatie niet schaden”

“President Yoon hecht veel waarde aan de betrekkingen met Suriname en wil deze intensiveren. De Koreaanse regeringsleider wil niet dat de relatie schade wordt toegebracht door de Netflix serie,” gaf Jang Sung-min aan.

De Koreaanse vertegenwoordiger sprak ook zijn dank uit aan de 15 veteranen die hebben meegevochten in de Koreaanse oorlog. Hij gaf aan dat hij meteen bij aankomst in het land, het Koreaanse Oorlogsmonument van de Surinaamse gevallenen heeft bezocht. Jang Sung-min gaf verder aan, dat er twee militairen van Surinaamse afkomst zijn begraven in Korea en dat deze graven goed worden onderhouden.

President Santokhi zei, dat Suriname veel te bieden heeft op het vlak van agrocultuur en visserij en hij sprak de hoop uit, dat Koreaanse bedrijven hier zouden willen investeren en samenwerken met lokale bedrijven. Er zullen in dit kader ook gesprekken worden gevoerd met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). 

Korea ziet heel veel potentie in de Caribische regio, ook op het gebied van olie en gas. “We willen graag een bekende onderneming van Korea, sturen naar Suriname om te helpen en om te zien hoe beide landen kunnen profiteren van deze uitwisseling”, stelt Jang Sung-min. Ook willen zij gesprekken voeren om te helpen in het uitvoeren van Caricom-projecten. President Santokhi gaf aan, dat hij het aanbod waardeert en dat hij dit bespreekbaar zal maken met de secretaris-generaal van de Caricom.

Jan Sung-min nodigde namens het Zuid-Koreaanse staatshoofd, president Santokhi uit een tegenbezoek te brengen aan Korea waarbij de bilaterale gesprekken voortgezet kunnen worden.

error: Kopiëren mag niet!