Suralconier: “Met de dood in het hart 2023 tegemoet”

Uitspraken van Suralconiers: “Wij gepensioneerden verenigd in het Actiecomité onder voorzitter Raymond Amatoemar, hebben de Suralco doen weten, dat wij niet meegaan met de voorgestelde minnelijke regeling. Wij stellen ons op het standpunt, dat deze gelegenheid niet misbruikt mag worden. De gepensioneerden zijn slachtoffers. De directie mag hun situatie niet verder verslechteren.”

Armzalig aanbod.

“Het Actiecomité heeft in de afgelopen periode haar medewerking verleend om een schikking mogelijk te kunnen maken. Er werd vanuit gegaan, dat het bedrijf het algemeen belang in acht zou nemen. Het tegendeel blijkt. Het gaat om een armzalig aanbod.”

Oproep

“Suralco brengt verwarring onder de gepensioneerden. De maatschappij overweegt om gepensioneerden individueel te benaderen om tot een schikking te komen. Geëist wordt, dat de Suralco hiervan afziet.” 

Uitputtingsstrijd

“Ik word gewurgd door een werkgever, die een uitputtingsstrijd voert tegen werknemers die nu gepensioneerd zijn. Er is al 8 jaar een rechtszaak gaande om de koers tussen US$ en SRD, die bij de uitkering van het pensioen moet gelden, vast te stellen.”

Botte bijl

“De enige multinational die Suriname ooit gekend heeft, hakt met de botte bijl. Het is een uitputtingsstrijd tijdens welke de een na de andere gepensioneerde het leven laat. De belanghebbenden bevinden zich aan de vooravond van hun leven. Haast elke maand wisselt een van ons het tijdelijke met het eeuwige.”

Op zijn

“Ik ben de jongste niet meer. Het leven is als een kaars, het brandt niet langer maar korter, straks ben ik op. Zal ik de dag meemaken waarop Suralco mijn zuurverdiend pensioen volgens de juiste maatstaven zal uitkeren?”

Aanwas

“Er zijn om en bij 800 gepensioneerden die gedupeerd worden. Dit aantal zal binnenkort toenemen omdat aankomende pensioengerechtigden erbij komen.”

 Het laatste kwartaal

“Het is kwart voor twaalf. Wij leven in het laatste kwartaal. Het jaar loopt dood. En met haar is ons land aan het doodbloeden. Suriname heeft in het bijna voorbije jaar bar slecht gedaan. Ik zie 2023 met de dood in het hart tegemoet.”

David en Goliath 

“De bezorgdheid van de benadeelden is groot. Dit gezien de zeer vermogende positie van de Suralco/Alcoa directie. Wij voeren een strijd van David tegen Goliath.”

HD

error: Kopiëren mag niet!