Spoedvergadering Assemblee-commissie over uitbetaling aan sociale instellingen

Om actuele zaken met betrekking tot de late uitbetaling aan sociale instellingen te bespreken heeft de vaste commissie van rapporteurs voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) in De Nationale Assemblee een spoed vergadering gehouden. 

Minister Uraiqit Ramsaran en zijn deskundigen hebben de bespreking bijgewoond. Besloten is, dat zo snel mogelijk gewerkt zal worden aan de uitbetaling aan de instellingen die daarvoor in aanmerking komen. Met het ministerie van Financiën en Planning is al teruggekoppeld ten aanzien van de uitbetaling. 

De sociale instellingen lieten onlangs een noodkreet horen. Zij hebben in juni een brief gestuurd naar de SoZaVo-minister over de problemen waarmee zij kampen. Er is echter nooit gereageerd op hun schrijven. De sociale instellingen kampen met achterhaalde subsidies, de ingewikkelde procedures en uitbetalen van het minimumloon aan het personeel. 

President Chandrikapersad Santokhi nam hiervan notitie en wil dat binnen een week de knelpunten waarmee de instellingen kampen, worden doorgelicht. Daarnaast wordt gewerkt aan structurele oplossingen, zodat de instellingen niet afhankelijk blijven van overheidssubsidies.

error: Kopiëren mag niet!