DNA-vergadering afgeblazen wegens quorum-gebrek

Zichtbaar ontstemd en geïrriteerd heeft Assembleevoorzitter Marinus Bee de parlementsvergadering van dinsdagmiddag 18 oktober moeten afblazen. De coalitie-fractie is niet in staat geweest het vereiste aantal leden van 26 op de been te brengen. Slechts 24 leden van de coalitie-fractie hebben de presentielijst getekend.

Op de agenda stond de voortzetting van de behandeling van de ontwerpwet inzake Industriële Hennep alsmede de oprichting van het Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt en nadere wijziging van de Wet Verdovende Middelen. 

De openbare vergadering was voor 12 uur uitgeschreven. Rond 1 uur opende Bee de vergadering met de mededeling. dat de vergadering wegens gebrek aan quorum was afgeblazen. Dat deed hij niet alvorens hij de namen van de 24 coalitie parlementariërs die wel aanwezig waren voor de vergadering door de griffier luidop liet lezen. “We kunnen niet blijven wachten op leden die hun verantwoordelijkheid niet kennen”, beet hij de afwezige coalitieleden toe. 

De coalitie-fractie bestaande uit de VHP, de ABOP/PL en de NPS bestaat uit 33 leden. Hoewel bekend is dat een enkele leden in het buitenland en/of ziek zijn heeft de coalitie-fractie de dag ervoor, op maandag, wel het quorum aantal aan leden op de been kunnen brengen. Assembleeleden van de NDP en de BEP-fracties waren wel in het gebouw aanwezig.

Politiek nog niet zover

Het is politiek gebruik in het Surinaamse parlement dat de voorzitter een vergadering pas aanvangt wanneer het vereiste aantal van minimaal 26 coalitieleden de presentielijst heeft getekend. In sommige gevallen wordt een beroep op de oppositie gedaan voor medewerking om quorum te verlenen. Afhankelijk van het politiek gewicht van de punten op de agenda wordt er weleens medewerking door de oppositie verleend. 

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zegt desgevraagd, dat hij dinsdag niet is benaderd. Hij zou een gevraagde medewerking positief hebben overwogen temeer zijn fractie positief staat tegenover de wetsontwerpen die op de agenda stonden. Uiteraard kleven er aan de wetsontwerpen enkele technische zaken die naar zijn mening anders geregeld moeten worden, maar in principe staat zijn fractie positief tegenover de wetsontwerpen. 

De politieke cultuur in het Surinaams parlement is helaas nog niet zover dat de voorzitter een vergadering begint met 26 Assembleeleden, ongeacht aan welke kant van de tafel die zich bevinden. Hoewel in het reglement van het parlement niet gesproken wordt over coalitie- en oppositieleden, houdt de voorzitter in de praktijk rekening met de politieke realiteit. Er wordt rekening gehouden dat men tijdens de vergadering niet naar de politieke pijpen van de oppositie moet gaan dansen.

 SS

error: Kopiëren mag niet!