“Dit moet geen gezicht meer zijn” – ‘Wanneer pakt men de straatventers aan?”

“So meni sma ei broke record, hier in het land kan men vaak genoeg alleen strijden tegen elkaar”, zegt een vrouw in gesprek met Dagblad Suriname. “Neem een voorbeeld aan de straatventers. Er wordt vaak aangegeven, dat men een harde aanpak daar doet en zullen blijven doen, maar dat loopt vaak genoeg helemaal niet goed af. Je hebt een groep die een record voor een dag breekt, een ander een paar dagen, maar never een week. Je hebt dagelijks een verhaal, men vertelt meer verhalen dan werken aan een oplossing.”

Niet alleen de vrouw, maar vele burgers geven aan dat dit geen stijl van werken is. “De straatventers blijven een onoplosbaar probleem. Na jaren ervaring en onderzoek weet niemand hoe men dit probleem moet oplossen. Ik vraag me wel af of men werkelijk ermee bezig is of doet men vaak genoeg alsof”, vraagt de vrouw zich af.

“Deng lob hor sma voor de gek, ik blijf het zeggen, dit is helemaal niet netjes”, zegt een man op leeftijd.

“Ik kom dagelijks naar de markt, automatisch het centrum in en hoop ook dagelijks een nette en veilige markt of centrum te zien,  maar dat kan niet. Vergelijken we de prijzen van groente van de markt en van de straatventers, dan verkopen enkele straatventers hun groenten wel goedkoop, maar het kan niet op zo een manier. Het is en blijft  onhygiënisch. Je ziet een straatventer aan het verkopen en iemand plast net naast haar stand. Of je hebt anderen die net naast troep verkopen of langs de straat en net op het trottoir waar men moet lopen, dat kan toch niet! Men werkt een hele maand voor hun salaris, dus het eindresultaat om te kunnen overleven, maar hier werkt men een paar uren, een dag of twee voor een succesvol resultaat. Kan toch niet! Ik hoop dat er  een permanente oplossing komt en dat men ook dagelijks er werk van maakt. Dit moet geen gezicht meer zijn dat als voorbeeld moet dienen  voor de toekomst van morgen”, aldus de burger op leeftijd

TM. 

error: Kopiëren mag niet!