Rosebel voor US$ 360 miljoen in Chinese handen

NDP- en BEP-fracties willen informatie regering

Rosebel Gold Mines N.V gaat over in handen van de Chinese Zijin Mining Group Co.Ltd. De Canadese goudmijnmultinational IAmGold verkoopt zijn 95% belang in Rosebel Gold Mines voor US$ 360 miljoen in contanten aan Zijin Mining Group Co. Het ontvangt ook nog ongeveer US$ 41 miljoen aan leaseverplichtingen voor bedrijfsequipment. De resterende 5% aan aandelen in Rosebel Gold Mines N.V blijft in handen van de Surinaamse overheid.

Rosebel Gold Mines N.V bezit naast de Rosebel goudmijn ook 70% van de aandelen in de Pikin Saramacca goudmijn. De Surinaamse overheid participeert met 30% in de Pikin Saramacca mijn. Deze aandelen worden door Staatsolie Suriname beheerd. De bestaande royalty belangen in de Rosebel goudmijn in het bezit van Euro Resources S.A blijven in handen van IAmGold. De Canadese goudmijnmultinational is voor 86% eigenaar van Euro Resources S.A. 

IAmGold, dat dinsdag 18 oktober op haar website melding maakte van de verkoop van haar belangen in Rosebel Gold Mines N.V  aan het Chinese Zijin Mining Group Co. zegt dat de volledige netto verkoopopbrengst geïnvesteerd zal worden in de ontwikkeling van haar belangrijkste goudmijn, het Côté Gold-project in het noordoosten van Ontario, Canada. IAmGold streeft ernaar om zijn financiële verplichtingen na te komen teneinde dit goud-projekt volgens de bijgewerkte productieschema begin 2024 op te leveren. De Côté goudmijn moet in het eerste kwartaal 2024 in productie gaan. 

Verbaasd

In afzonderlijke voorlopige reacties zeggen de leiders van de NDP- en de BEP-fractie in de Nationale Assemblee verbaasd te zijn over deze ontwikkeling. Gelet op de aandelenpositie van de Surinaamse staat in Rosebel Gold Mines N.V. zal het bedrijf wel gecommuniceerd moeten hebben met de regering over de aandelenverkoop. 

NDP-fractieleider Rabin Parmessar vindt dat de regering het parlement hierover had moeten geïnformeerd. De goudoperaties van Rosebel Gold Mines N.V vinden bovendien plaats in het kader van de Delfstoffenovereenkomst die door het parlement bij wet is goedgekeurd. De regering zou het parlement op grond daarvan eerder moeten hebben geïnformeerd. 

Ronny Asabina van de BEP-fractie vraagt evenals Parmessar zich af hoe het staat met de voorwaarden zoals genoemd in de Delfstoffenovereenkomst, zoals zaken die betrekking hebben op het milieu en local content. Bij wet is afgesproken de betrokkenheid van lokale bedrijven bij de levering van goederen en diensten. Ook op de verschillende niveaus van het management zijn bij wet afspraken vastgelegd met betrekking tot de inzet van lokale krachten. 

Asabina en Parmessar vragen zich af hoe het met de naleving van afspraken en voorwaarden gesteld zal zijn. De NDP- en BEP fracties willen dat de regering spoedig het parlement uitgebreid komt informeren over deze ontwikkeling in de goudsector. 

Vierde keer

Dit is de vierde keer dat Rosebel Gold Mines N.V sedert haar oprichting  in 2002 van eigenaar wisselt. De goudconcessies van Rosebel in het district Brokopondo zijn in 1979 uitgegeven aan de staatsonderneming Grassalco. De concessierechten behelzen een gebied van rond 17.000 hectare. In 1992 hebben de Staat Suriname en Grassalco een Delfstoffenovereenkomst gesloten met Golden Star. In 2001 nam Cambior de aandelen van Golden Star over en werd volledig eigenaar van Rosebel Gold Mines N.V. 

In 2004 is de commerciële goudproductie in de Rosebel mijn begonnen. In 2006  nam IAmGold de aandelen van Cambior over en werd het de nieuwe eigenaar. In 2008 werd een record goudproductie behaald. In dat zelfde jaar verwierf IAmGold 86% van de aandelen in Euro Resources S.A die een royalty belang heeft in Rosebel.

De nieuwe grootaandeelhouder van Roselbel Gold Mines N.V , de Chinese Zijin Mining Group Co., is een grote multinationale mijnbouwgroep. Zijin Mining Group houdt zicht bezig  met de wereldwijde exploratie en ontwikkeling van koper, goud, zink en lithium. Het bedrijf bezit over een activa van rond de US$ 35 miljard. Haar aandelen worden verhandeld op de aandelenbeurs van Hong Kong en Shanghai. Zijin Mining Group is een grote en belangrijke speler in de mijnbouwindustrie in de wereld. Het bedrijf presenteert zichzelf als “een groen, high tech en toonaangevend mijnbouwbedrijf.

SS  

error: Kopiëren mag niet!