Rashied Doekhie: “Een gewaarschuwd mens telt voor twee”

Het gewezen NDP-Assembleelid Rashied doekhie heeft in een interview met Dagblad Suriname zijn mening gegeven over de vervanging van de Wakay pompen in Nickerie. 

“Ik heb ze toen gewaarschuwd”

Hij is van mening dat hij dit voor de tweede maal doet, maar dit keer over een ander verhaal en via de media. “De eerste keer heb ik als toenmalig Assembleelid gezegd in de Nationale Assemblee dat de wijze en het plan van aanpak behorende bij de vervanging van de pompen in Wageningen bekeken moest worden en dat is jammer genoeg niet gebeurd.”

“De toenmalige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft niet naar mij geluisterd, maar nu zeg ik het weer, laten we goed kijken wat er zal gebeuren bij de Wakay pompen in het district Nickerie, indien de nodige informatie onbekend blijft.”

Duidelijkheid gevraagd

“Als we lezen dat de Wakay pompen vervangen zullen worden dan zijn we blij, want na zo een lange tijd dan moeten ze natuurlijk nagekeken en indien nodig vervangen worden, maar wanneer we teruggaan naar de taferelen die zich hebben afgespeeld in Wageningen rondom de pompen bij het pompgemaal daar, dan houd je je hart vast voor de Wakay pompen die men nu wil gaan vervangen. Wanneer je als burger na gaat wie degene zijn die de taken krijgen, dan merk je dat het mensen zijn die geen kennis hebben. Bij de vorige situatie in Wageningen werd er bij de inschrijving en toewijzing flink gerotzooid en de personen kregen maar liefst 9 miljoen, terwijl er niets werd gedaan voor die 9 miljoen. Deze regering heeft met veel moeite toen om het probleem op te kunnen lossen, een bedrijf in dienst genomen en 1 pomp is toen vervangen”, zegt Doekhie.

Burgers willen meer informatie 

“Wat zien we nu? Er komt een ander bedrijf om de pompen bij Wakay te vervangen. Belangrijk is om te weten, dat het niet zomaar iemand kan zijn. Wie zijn de mensen die geplaatst zullen worden om het werk te verrichten?  Want plotseling hoor je, zaken zijn ondertekend. Is er wel een procedure geweest? Voor welk bedrag worden de pompen vervangen? Laat de gemeenschap weten.” Doekhie zegt dat dit de vragen en gedachten zijn die bij de Nickeriaanse burgers opkomen wanneer ze dit vernemen via de media.

“Chan, wordt wakker jongen”

“Men wil de rijstsector ook ontwikkelen, maar tal van zaken kunnen ze nog niet aanpakken bijvoorbeeld: Prins Bernhard, Adron, SML, zaaizaad, Wakay, pompgemaal Wageningen, Arawarra en zowel natte als droge infrastructuur. Niemand kent dit bedrijf, nooit van gehoord. Dit is zeer riskant, wanneer je hoort wie de mensen zijn die gelieerd zijn aan dit bedrijf begin je te huiveren. Chan wordt wakker jongen! Dit zorgt ervoor dat de gemeenschap begint te fronsen wanneer ze ineens horen wie daar gaat om de situatie te beheersen. Want dan merk je dat het iemand is met hele lang vingers. Wanneer zo iemand in de buurt komt van zulke projecten, dan houd ik m’n hart vast. We hebben duidelijkheid nodig anders krijgen we het verhaal van Wageningen weer. Mark my words!”, zegt Doekhie

Doekhie zegt afsluitend: “Het is leuk te zeggen en reclame te maken dat de Wakay pompen worden vervangen, maar de duidelijkheid over hoe dit precies zal geschieden, is belangrijker voor de gemeenschap dan al het andere dat verteld wordt. Zo zijn we als gemeenschap dan zeker dat er geen mensen achter zitten die de gemeenschap weer zullen beroven van de door hen betaalde belastinggelden. De daadwerkelijke uitvoering is van eminent belang voor de gemeenschap.”

GW

error: Kopiëren mag niet!