Ministerie van Onderwijs keurt pestgedrag en geweld af


Onze speciale kinderen, die anders geaard zijn, worden gepest en vernederd. Een leerling is op maandag 17 oktober zelfs in elkaar getrapt. Het wordt de hoogste tijd dat we alle mensen, de plek geven waar zij recht op hebben, aldus het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dinsdagavond 18 oktober in een persbericht.

Er gaat momenteel een filmpje viraal op social media, waarop te zien is dat een leerling wordt belaagd door medeleerlingen en er geweld wordt gebruikt. Het ministerie vindt dit gedrag verwerpelijk en keurt het af. Eenieder heeft het recht op veiligheid en geborgenheid.

Jaarlijks hebben leerlingen te maken met allerlei soorten van geweld. Pesten is er een van. Enkele leerlingen hebben hierdoor ook de hand aan zichzelf geslagen. Hoewel er wordt gewaarschuwd dat leerlingen elkaar niet (mogen) pesten, wordt er geen gehoor aan gegeven. Het lijkt meer op stoer doen van leerlingen om dit wangedrag voort te zetten. 

Het ministerie doet een beroep op deze leerlingen om te stoppen met dit soort praktijken. “De school is een instelling waar je naartoe gaat om kennis op te doen. Ten alle tijde moeten leerlingen zich vrij en veilig kunnen voelen om zich op en of onderweg, van en naar school te begeven. Niemand mag ze dat recht ontnemen. Behandel een ander met respect, zoals jij zelf behandeld wilt worden.”

Het ministerie heeft in deze zaak stappen ondernomen om de dader te schorsen en als advies verandering van omgeving meegegeven. Er zal aan hem begeleiding aangeboden worden, hoe om te gaan met anderen. In het ergste geval zal de departementsleiding er niet voor schromen om deze leerling van school af te schrijven indien er geen verandering optreedt.

Intussen is het slachtoffer met zijn ouders ontvangen door de afdeling Inspectie van Onderwijs. Hij zal voor verdere begeleiding verwezen worden. De afdeling Jeugdzaken van de politie is door de school in kennis gesteld van het voorval en die zal de zaak verder onderzoeken. 

error: Kopiëren mag niet!